Complex methods of analysis of control system of regional forces of public order protection

Authors

  • М. М. Orlov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145812

Abstract

The structure of complex methods of analysis of control system of regional forces of public order protection enforcement is given in a general form.

References

Орлов М. М. Теоретичні основи обґрунтування необхідності удосконалення системи управління регіональних сил охорони правопорядку (Теоретичні викладки до дисертаційної роботи) / М. М. Орлов. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2009. – 42 с.

Орлов М. М. Метод двозонного оцінювання структури системи управління / М. М. Орлов // Збірник наукових праць ХВУ. Вип. 3(46). – Х.: Харк. військ. ун-т, 2003. – С. 40–45.

Кириченко С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку / С. О. Кириченко // Наука і оборона. – 2007. – № 2. – С. 11–16.

Ольшевський В. Й. Проблеми економічної мобілізації в сучасних умовах / В. Й. Ольшевський // Наука і оборона. – 1997. – № 1 – 2. – С. 35–40.

Шуляк П. І. Програма будівництва та розвитку Сухопутних військ України. Теорія і практика / П. І. Шуляк // Наука і оборона. – 1999. – № 11. – С. 10–13.

Выпасняк В. И. Оценка состояния системы управления войсками в ходе операции (боя) / В. И. Выпасняк, А. М. Гуральник // Военная мысль. – 2008. – № 7. – С. 32–41.

Орлов М. М. Методичні підходи щодо визначення характеристик регіону держави / М. М. Орлов // Системи озброєння і військова Функціонування СУ регіональними СОПр

М. М. Орлов. Комплексна методика аналізу системи управління регіональними силами охорони правопорядку

техніка. Вип. 1 (1). – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил, 2005. – С. 72–78.

Орлов М. М. Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації та експлуатації авіаційного радіоелектронного обладнання. Ч. 1: навч. посіб. / М. М. Орлов. – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил, 2005. – 175 с.

Орлов М. М. Методика визначення показника якості роботи органу управління встановленої структури / М. М. Орлов // Системи озброєння і військова техніка. Вип. 1 (9). – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил, 2007. – С. 56–60.

Орлов М. М. Методика оцінки пропускної спроможності вузлів зв’язку спеціального призначення / М. М. Орлов // Збірник наукових праць ХВУ. Вип. 3(41). – Х. : Харк. військ. ун-т, 2002. – С. 59–64.

Венцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е. С. Венцель. – М. : Наука, 1980. – 208 с.

Щербина Л. П. Основы теории сетей военной связи. – Л. : Воен. акад. связи, 1984. – 169 с.

Гладков В. М. Вузли зв’язку, АСУ та РТЗ авіації. Ч. 1. Основи побудови ВЗ РТЗ авіації: курс лекцій / В. М. Гладков. – К. : Нац. акад. оборони України, 2001. – 116 с.

Захаров В. Н. Алгоритмические методы решения задач оптимального планирования и управления / В. Н. Захаров. – М. : Воен. акад. им. Дзержинского, 1989. – 329 с.

Орлов М. М. Метод контролю та управління рухомими об’єктами / М. М. Орлов // Системи озброєння і військова техніка. Вип. 1(5). – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил, 2006. – С. 17–20.

Орлов М. М. Методика оцінки стійкості підсистеми зв’язку системи управління військового призначення / М. М. Орлов // Збірник наукових праць ХВУ. Вип. 1(39). – Х. : Харк. військ. ун-т, 2002. – С. 55–57.

Issue

Section

Articles