DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145813

ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ МІСЦЕВОСТІ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФІЗИКОГЕОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕСУВАННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ

N. І. Lytvynenko, А. А. Pоberezhny

Анотація


Обґрунтовано перелік задач аналізу місцевості, вирішення яких необхідне для нейтралізації впливу фізико-географічних факторів на ефективність пересування рухомих об’єктів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. 2. Батальйон, рота. – К. : Командування Сухопутних військ ЗС України, 2005. – С. 172–184.

Масной В. Автоматизированные системы управления сухопутными войсками США / В. Масной, Ю. Судаков // ЗВО. – 2003. – № 9, 10. – С. 25.

Литвиненко Н. І. Вплив характеристик місцевості на процес планування маршу частин сухопутних військ / Н. І. Литвиненко // Збірник наукових праць – К.: ВІКНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 137–141.

Міхно О. Г. Доцільність створення транспортної геоінформаційної системи для організації пересувань підрозділів військ /О. Г. Міхно, Н. І. Литвиненко, О. І. Литвиненко // Збірник наукових праць – К. : ВІКНУ, 2008. – Вип. 12. – С. 207–210.

Міхно О. Г. Застосування геоінформаційних систем для організації пересувань підрозділів військ (сил) / О. Г. Міхно, Н. І. Литвиненко, О. І. Литвиненко // Збірник наукових праць – К. : ВІКНУ, 2008. – Вип. 8. – С. 227–232.

Литвиненко Н. І. Вимоги до системи топогеодезичного забезпечення військ на сучасному етапі / Н. І. Литвиненко // Збірник наукових праць – К. : ВІКНУ, 2008. – Вип. 11. – С. 227–232.

Кириченко І. О. Визначення і обґрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ / І. О. Кириченко, Н. І. Литвиненко // Збірник наукових праць – К. : ВІКНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 65–71.

Вайнер В. М. Тактические расчеты /В. М. Вайнер. – М. : ВИ, 1982. – С. 27–86.

Варлан Ю. Є. Методика вивчення й оцінки місцевості по топографічних картах : навч. посіб. / Ю. Є. Варлан, В. А. Повшедний. – К. : НАОУ, 2000. – 13 с.

Повшедний В. А. Методичні рекомендації щодо способів вивчення місцевості в основних видах бою / В. А. Повшедний. – К. : НАОУ, 2000. – 13 с.

Повшедний В. А. Щодо вивчення місцевості при організації загально-військового бою у водної перешкоди : навч. посіб. / В. А. Повшедний. – К. : НАОУ, 2000. – 20 с.

Повшедний В. А. Щодо способів вивчення і оцінки місцевості та орієнтування на ній під час організації та веденні бойових дій : навч. посіб. / В. А. Повшедний. – К. : НАОУ, 2000. – 25 с.
Copyright (c) 2020 N. І. Lytvynenko, А. А. Pоberezhny

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР