Theoretical and methodological basis for developing criteria for evaluating the effectiveness of psychological work in the Interior Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Authors

  • V. S. Moldavchuk
  • А. V. Stadnik

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145814

Abstract

Запропоновано науково обґрунтовану систему оцінювання роботи військових психологів у підрозділах. Визначено сучасні критерії оцінювання ефективності психологічної роботи у внутрішніх військах МВС України.

References

Варій М. Й. Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні / М. Й. Варій. – Л. : ВВП ДУ “Львівська політехніка”, 1996. – 159 с.

Про виховну роботу у внутрішніх військах МВС України: директива Командувача ВВ МВС України № 14 від 01.09.2008 р.

Основи роботи психолога внутрішніх військ МВС України : навч. посіб. / І. І. Ліпатов, І. І. Приходько, Ю. Б. Ірхін та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 150 с.

Про затвердження та введення в дію керівництва з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки, морально-психологічного стану та військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у ВВ МВС України : наказ Командувача ВВ МВС України № 186 від 23.05.1997 р.

Рабочая книга практического психолога: пособие для специалистов, работающих с персоналом / под ред. А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. – 640 с.

Скок А. С. Социальные технологии, теоретические и методические основы проектирования и внедрения / А. С. Скок. – М. : Синтез, 1996. – 141 с.

Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення: курс лекцій / В. В. Ягупов. – К. : Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2002. – 203 с.

Issue

Section

Articles