DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/2/145824

ВІЙСЬКОВА ДЕОНТОЛОГІЯ ТА ЕТИКЕТ – СКЛАДНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ І МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

N. Yu. Chuprinova

Анотація


Розглянуто особливості військової деонтології військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в системі європейських деонтологічних кодексів етики працівників правоохоронних органів, а також особливості етикету військовослужбовців як форми відображення професійної етики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Етичний кодекс військовослужбовця ВВ МВС України : наказ Командувача ВВ МВС України № 240 від 07.06.2001 р.

Про питання службового етикету працівників органів внутрішніх справ України : директива МВС України від 28.04.2004 р. № 8.

Драгомиров М. Избранные труды / М. Драгомиров. – М. : Воениздат, 1956. – 312 с.

Бандурка О. М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ / О. М. Бандурка. – Х. : НУВС, 2001. – 219 с.

Булденко К. А. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел / К. А. Булденко. – Хабаровск : Проспект, 2003. – 236 с.

Ибрагимов М. М. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел / М. М. Ибрагимов, В. В. Куличенко, В. Г. Съедин. – Киев : Либідь,1990. – 289 c.

Капто А. С. Воинская этика : генезис, содержание, проблемы / А. С. Капто // Социал.-полит. науки. – 1991. – № 3. – С. 114–121.

Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – 280 с.

Кукшин В. М. Полицейская деонтология / В. М. Кукшин. – М. : Воениздат, 1994. – 193 с.

Мяготин А. В. Имидж и стиль деятельности сотрудника правоохранительных органов как формы проявления его профессиональной этики / А. В. Мяготин // Международный семинар по проблемам полицейской этики. – М. : Моск. ун-т МВД России, 2003. – 164 с.

Подоляк Я. В. Офицеру об этикете / Я. В. Подоляк. – М. : Воениздат, 1991. – 127 с.

Проценко О. П. Етикет й військовий етикет як загальне й особливе / О. П. Проценко // Наук. зап. військ. ун-ту. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – 2001. – Вип. 12. – С. 43–52.

Сливка С. С. Професійна етика працівників міліції / С. С. Сливка. – Л. : ЛД УВС, 1995. – 124 с.

Форстовец С. В. Воинский этикет: сущность и основные требования / С. В. Форстовец // Наук. зап. ХВУ. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – 1998. – Вип. 1. – С. 245 – 253.

Этика сотрудников правоохранительных органов : учеб. / под ред. Г. В. Дубова. – М. : Щит-М, 2003. – 523 с.
Copyright (c) 2019 N. Yu. Chuprinova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР