DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/4/145826

ФАКТОРНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН

S. V. Belay, S. М. Osypenko

Анотація


Розглянуто сутність факторно-операційного підходу в сфері управління. Розроблено схему управління службово-бойовою діяльністю військової частини, що ґрунтується на факторноопераційному підході. Запропоновано математичну модель та наведено приклад розв’язання задачі визначення переліку заходів для забезпечення оптимальних величин загального показника службовобойової діяльності військової частини та потрібних на їх реалізацію ресурсів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Чебан Т. М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Т. М. Чебан, Т. А. Калінська, І. О. Дмитрієнко ; за ред. проф. В. Є. Труша. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 214 с.

Бутник-Сиверский А. Б. Экономикоматематические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий и объединений / А. Б. Бутник-Сиверский, Р. С. Сайфулин, Я. Р. Рейльян. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 200 с.

Бурков В. Н. Как управлять организациями / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. – М. : Ситтег, 2004. – 400 с.

Бажин И. И. Информационные системы менеджмента / И. И. Бажин. – М. : ВШЕ, 2000. – 688 с.

Про затвердження та введення в дію керівництв з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки, морального та психологічного стану та військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у внутрішніх військах МВС України : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 23.05.1997 р. № 186.

Осипенко С. М. Задача оцінювання результатів діяльності формувань внутрішніх військ МВС України / С. М. Осипенко, С. О. Блінков // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – № 4. – С. 19–21.

Бєлай С. В. Оптимізація розподілу ресурсів за видами забезпечення в умовах обмеженого фінансування частин та підрозділів сил охорони правопорядку / С. В. Бєлай // Системи озброєння та військова техніка. – Х. : Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2009. – № 1 (17). – С. 80–84.
Copyright (c) 2020 S. V. Belay, S. М. Osypenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР