DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/1/148952

ТАКСОНОМІЧНА ПРОЦЕДУРА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЗНАК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРЕТИНАННІ ГРОМАДЯНАМИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПОЗА ПУНКТАМИ ПРОПУСКУ

V. P. Gorodnov, О. А. Benkovsky, І. V. Kukin

Анотація


Одержано формульну схему розрахунку таксономічного показника ієрархії ознак для підвищення ймовірності виявлення можливих правопорушень при перетинанні громадянами державного кордону поза пунктами пропуску.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 04.11.1991 р. № 1777-XII // Відомості Верхов. Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 176 с.

Городнов В. П. Вища математика (популярно, із прикладами): Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – Х.: НУА, 2005. – 384 с.

Воробьев В. И., Городнов В. П., Дружинин С. В. Алгоритм таксонометрической паретооптимизации множества параметров на примере варианта применения частей и подразделений внутренних войск МВД Украины // Зб. наук. праць ХВУ. Вип. 4 (47). – Х.: ХВУ, 2003. – С. 50–53.

Тимчасове положення про відділ Державної прикордонної служби України : Наказ Держприкордонслужби України від 05.06.2007 р. № 410. – 53 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Gorodnov, О. А. Benkovsky, І. V. Kukin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР