DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/2/149036

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

М. М. Orlov

Анотація


Розроблено модель формування регіональних органів системи управління. Обґрунтовано підхід до формування головного регіонального органу управління силами охорони правопорядку. Розглянуто підходи до визначення кількісних і якісних показників органу управління регіональних сил охорони правопорядку та їх вплив на показники інших складників системи управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Орлов М. М. Про необхідність та напрямки удосконалення регіональної системи управління внутрішніх військ. Проблемні питання службовобойового застосування сил охорони правопорядку на сучасному етапі: зб. тез доповідей наук.-практ. конф., 4–5 берез. 2008 р., Харків. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2008. – С. 18–20 с.

Ожегов С. И. Словарь русского язика / С. И. Ожегов. – М. : Рус. яз., 1983. – 816 с. 3. Орлов М. М. Метод двозонного оцінювання структури системи управління / М. М. Орлов // Зб. наук. праць ХВУ. Вип. 3(46). – Х. : ХВУ, 2003. – С. 60–65.

Кириченко С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку / С. О. Кириченко // Наука і оборона. – 2007. – № 2. – С. 11–16.

Орлов М. М. Методика інформаційного оцінювання доцільної структури органів управління відкритих систем керування / М. М. Орлов, Є. В. Якобсон // Радіоелектроніка і інформатика. – Х. : Харк. нац. ун-т радіоелектроніки, 2002. – № 4. – С. 68–74 с.

Орлов М. М. Методичні підходи щодо визначення характеристик регіону держави / М. М. Орлов // Системи озброєння і військова техніка. Вип. 2(6). – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил, 2006. – С. 97–102.
Copyright (c) 2021 М. М. Orlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР