DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/2/149041

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

V. S. Moldavchuk, І. І. Prikhodko, М. І. Dosjak

Анотація


Подано результати соціально-психологічного анкетування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України щодо призову на військову службу за контрактом. Розглянуто сучасні підходи до професійного психологічного відбору військовослужбовців на службу за контрактом, а також методи вивчення професійно важливих якостей і професійної придатності в цілому.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект) / В. І. Барко. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 296 с.

Глова Л. А. Орієнтації військовослужбовцівконтрактників у світі цінностей / Л. А. Глова // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2005. – № 9. – С. 84–86.

Ірхін Ю. Б. Психопрофілактична робота з персоналом органів внутрішніх справ : навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін. – К. : РВЦ НАВСУ, Київськ. юрид. ін-т, 2005. – 148 с.

Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психологического отбора военных специалистов / Н. В. Макаренко. – Киев : Сент-Жак, 1996. – 336 с.

Корольчук М. С. Теорія і практика професійного психологічного відбору: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : НікаЦентр, 2006. – 536 с.

Новиков В. С. Теоретические и прикладные основы профессионального психологического отбора военнослужащих: руководство / В. С. Новиков, А. А. Боченков. – СПб : ВмедА, 1997. – 188 с.

Приходько І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: монографія / І. І. Приходько. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 190 с.

Савченко О. А. Пріоритетний напрям виховної роботи – морально-психологічне забезпечення службово-бойових завдань / О. А. Савченко // Честь закон. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2002. – № 1. – С. 3–6.
Copyright (c) 2020 V. S. Moldavchuk, І. І. Prikhodko, М. І. Dosjak

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР