DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149048

СУТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ У КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТАХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ) ТА АРМІЇ США

І. F. Rolin, О. М. Shapoval, L. К. Strilets

Анотація


З позицій теорії управління на підставі аналізу змісту управлінської діяльності командира підрозділу визначаються сутність і зміст поняття “військове управління”, обґрунтовуються його відмінності від категорій “управління військами” та “менеджмент”. Наводяться специфічні ознаки військового управління, а також розглядаються підходи до його регламентації в армії США.


Повний текст:

PDF

Посилання


Иванов Д. А. Основы управления войсками в бою / Д. А. Иванов. – М. : Воениздат, 1977. – 389 с.

Алтухов П. К. Основы теории управления войсками / П. К. Алтухов. – М. : Воениздат, 1984. – 374 с.

Полікашин В. С. Військовий менеджмент: підруч. / В. С. Полікашин, А. М. Явтушенко. – К.: Нац. акад. оборони України, 2004. – 628 с.

Энциклопедия военных и морских наук / [cост. под ред. генерала от инфантерии Леера]. – СПб, 1897. – С. 50.

Статут бойової служби військ внутрішньої та конвойної охорони. – К. : ГУВВ МВСУ, 1994. – 284 с.

Статут бойової служби спеціальних частин військ внутрішньої та конвойної охорони. – К. : ГУВВ МВСУ, 1994. – 316 с.

FM 22-100 Military Leadership. Headquarters, Department of the Army. – 1990. – 84 с.

Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України: указ Президента України № 981/98 від 04.09.1998 р. – 16 с.

Про виховну роботу у внутрішніх військах МВС України : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 50 від 05.05.2001 р. – 18 с.

Про гуманітарну підготовку у внутрішніх військах МВС України : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 49 від 05.05.2001 р. – 18 с.

Про організацію культурно-виховної та просвітницької роботи з особовим складом внутрішніх військ : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 55 від 27.07.2001 р. – 12 с.

Про організацію індивідуально-виховної роботи з особовим складом внутрішніх військ : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 21 від 30.10.1998 р. – 12 с.

Про морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактику правопорушень, затвердження Інструкції про порядок подання донесень і доповідей про злочини, події та дисциплінарні проступки у внутрішніх військах МВС України та їх облік : наказ командувача внутрішніх військ МВС України № 191 від 05.05.2001 р. – 18 с.

Про організацію правового виховання у внутрішніх військах : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 68 від 30.04.2002 р. – 14 с.

Про організацію роботи щодо попередження та профілактики нестатутних взаємовідносин серед військовослужбовців внутрішніх військ МВС України : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 69 від 26.06.2002 р. – 12 с.

Про заходи щодо попередження загибелі та самогубств серед особового складу внутрішніх військ МВС України, виявлення військовослужбовців, які потребують посиленої психологічної уваги, та організацію роботи з ними : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 75 від 27.09.2002 р. – 8 с.

Про організацію військово-патріотичного виховання у внутрішніх військах МВС України : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 82 від 25.04.2003 р. – 10 с.

Про організацію виховної роботи з військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які проходять військову службу за контрактом : директива командувача внутрішніх військ МВС України № 84 від 30.05.2003 р. – 14 с.

Про стан та заходи щодо підвищення ефективності роботи відносно профілактики пияцтва серед військовослужбовців внутрішніх військ МВС України : наказ командувача внутрішніх військ МВС України № 244 від 15.08.1996 р. – 8 с.

FM 22-102 Soldier Team Development. Headquarters, Department of the Army. – 1987. – 79 с.
Copyright (c) 2020 І. F. Rolin, О. М. Shapoval, L. К. Strilets

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР