DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149049

МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ШТАБОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

S. V. Belay

Анотація


Розроблено методику, яка дозволяє одержувати прогнозні оцінки щодо складності оперативної обстановки в умовах виникнення масових заворушень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська МВС України : закон України від 26.03.1992 р. № 2236-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України : наказ МВС України від 05.07.2005 р. № 521.

Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки громадян під час підготовки та проведення масових заходів : розпорядження МВС України від 11.06.2005 р. № 484.

Шмаков О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері забезпечення громадської безпеки для оперативної ланки сил охорони правопорядку / О. М. Шмаков // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – № 4. – С. 4–8.

Бєлай С. В. Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки в населених пунктах під час масової активності громадян / С. В. Бєлай // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – № 2. – С. 18–22.

Городнов В. П. Проблеми оцінювання ефективності службово-бойової діяльності частин і підрозділів внутрішніх військ та принципи їх вирішення / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, О. І. Цис // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – Вип. 1. – С. 10–16.

Бєлай С. В. Таксономічні підходи до оцінювання складності оперативної обстановки в умовах можливого виникнення масових заворушень / С. В. Бєлай // Зб. наук. пр. НА ДПС України. – № 39. Ч. ІІ. – Хмельницький : Вид. НА ДПС України ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 8–11.

Новицкий П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 248 с.

ГОСТ 8.009-72. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. 10. Раскин Л. Г. Континуальное линейное программирование / Л. Г. Раскин, І. О. Кириченко. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2005. – 175 с.
Copyright (c) 2021 S. V. Belay

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР