DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149054

ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. V. Boychenko

Анотація


Наведено аналіз нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки як системи заходів запобігання шкоді національним інтересам України в інформаційній сфері. Визначено коло загальнодержавних заходів щодо підвищення рівня нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки держави.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про інформацію : закон України від 02.02.1992 р. // Голос України. – 1992. – 21 трав.

Про Національну програму інформатизації: закон України від 04.02.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України : указ Президента України // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 50. – Ст. 28.

Про основи національної безпеки України: закон України від 19.06.2003 р. № 964-ІV // Офіц. вісн. України. – № 29. – С. 38. – Ст. 1433.
Copyright (c) 2020 О. V. Boychenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР