DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2008/0/4/149057

МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ТАКСОНОМІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

І. О. Kyrychenko

Анотація


Проаналізовано необхідні умови і межі застосування методу таксономії для порівняльного аналізу ефективності  функціонування службово-бойових систем в умовах невизначеності. Аналіз здійснено на прикладі застосування методу таксономії для оцінки складності оперативної обстановки органами управління військової частини (з’єднання) внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 176 с.

Украинская советская энциклопедия. – К. : Гл. ред. УСЭ, 1984. – Т. 11. – С. 34.

Загорка О. М. Елементи дослідження складних систем військового призначення / О. М. Загорка, С. П. Мосов, А. І. Сбитнєв, П. І. Стужу. – К. : НАОУ, 2005. – 124 с.

Воробьев В. И. Таксономический показатель уровня эффективности применения частей и подразделений внутренних войск МВД Украины / В. И. Воробьев, В. П. Городнов, О. В. Фык // Системи обробки інформації: зб. наук. пр. ХВУ. – 2003. – Вип. (5). – С. 96–104.

Математический энциклопедический

словарь / [гл. ред. Ю. В. Прохоров]. – М. : Сов. энциклопедия, 1988. – 846 с.

Городнов В. П. Проблеми щодо оцінювання ефективності службово-бойової діяльності частин і підрозділів внутрішніх військ та принципи їх вирішення / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, О. І. Цис // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – № 1. – С. 13–23.

Бєлай С. В. Таксономічні підходи до оцінювання складності оперативної обстановки в умовах можливого виникнення масових заворушень / С. В. Бєлай // Зб. наук. пр. НА ДПС України. – № 39. Ч. ІІ. – Хмельницький : Вид. НА ДПС України ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 8–11.

Грекова Е. С. Методологические особенности прикладной математики на современном этапе ее развития / Е. С. Грекова // Вопр. философии. – 1976. – № 6.

Майстров Л. Е. Развитие понятия вероятности / Л. Е. Майстров. – М. : Наука, 1980. – 150 с.

Колмогоров А. Н. Вероятность / А. Н. Колмогоров // Математическая энциклопедия. – Т. I. – 1979.

Кириченко І. О. Континуальное линейное программирование / І. О. Кириченко, Л. Г. Раскин. – Харьков : ВИ ВВ МВД Украины, 2005. – 175 с.

Бєлай С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень / С. В. Бєлай // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – № 4. – С. 25–30.
Copyright (c) 2020 І. О. Kyrychenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР