DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/1/40/154874

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМАНДУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

О. М. Shmakov

Анотація


Наведено пропозиції щодо Положення про управління  територіального командування внутрішніх військ МВС України (загальні положення, основні завдання, функції, організація управління діяльністю територіального командування під час виконання завдань, а також з адміністративних питань).

Ключові слова


загальні положення, зона відповідальності, основні завдання, функції, правовий стан, управління територіального командування, форма організації військ, військово-адміністративна одиниця, норма управління, начальник військ територіального командування – начальник управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України [Текст] : Закон України від 19.06. 2003 р. № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст] : Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

Про Кабінет Міністрів України [Текст] : Закон України від 16.05.2008 р. № 279-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 25. – Ст. 241.

Про місцеві державні адміністрації [Текст] : Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190 (зі змінами, внесеними згідно із законами України за № 309-VI включно від 03.06.2008 р.).

Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 (зі змінами, внесеними згідно із законами України за № 1377-IV включно від 11.12.2003 р. // ВВР. – 2004. – № 15. – Ст. 228).

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2236-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про міліцію [Текст] : Закон України від 06.04.2000 р. № 1642-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 10. – Ст. 79.

Про систему центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : указ Президента України від 05.03.2004 р. № 280/ 2004. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1572%2F99.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : розпорядження Президента України від 07.10.1992 р. № 157/92-рп:. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=157%2F92-%F0%EF.

Положення про територіальне командування внутрішніх військ МВС України [Текст] : наказ МВС України від 19.10.2000 р. № 721.

Про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України з ліквідації масових заворушень [Текст] : проект настанови МВС України. – К. : МВС України, 2011. – 28 с.
Copyright (c) 2021 О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР