DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/1/40/154877

ЗАДАЧА РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ НАРЯДІВ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЇ СЛУЖБИ

V. V. Antonets, V. V. Obriadіn, P. V. Pіstriak

Анотація


Визначено показники ефективності розміщення нарядів патрульно-постової служби. Сформульовано задачу пошуку раціонального варіанта розміщення військових нарядів з охорони громадського порядку під час виконання завдань патрульно-постової служби.

Ключові слова


інтегральна зона, перекриття зон, максимізація функціонала.

Повний текст:

PDF

Посилання


Городнов, В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений Войск ПВО [Текст] : навч. посіб. / В. П. Городнов ; Военная инженерная радиотехническая академия имени Маршала Советского Союза Говорова Л. А. X. : ВИРТА ПВО, 1987.  43 с.

Використання математичного апарату R-функцій для визначення часткових показників ефективності бойових дій угруповання ППО [Текст] / В. П. Городнов, В. В. Обрядін, В. Є. Лісіцин, І. Л. Страшний // Кібернетика та системний аналіз : зб. наук. пр.  Х. : ХВУ, 2002.  Вип. 1 (39).  С. 5153.

Обрядін, В. В. Задача раціонального розміщення вогневих засобів ППО для захисту елементів оперативного шикування корпусу [Текст] / В. В. Обрядін, В. М. Онищенко // Кібернетика та системний аналіз : зб. наук. пр.  Х. : ХВУ, 2004.  Вип. 4 (51).  С. 5659.
Copyright (c) 2019 V. V. Antonets, V. V. Obriadіn, P. V. Pіstriak

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР