DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/1/40/154878

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ З’ЄДНАНЬ, ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В УМОВАХ МИРНОГО ЧАСУ

О. І. Tsys

Анотація


Розглянуто метод і алгоритм оцінювання можливостей з'єднань, частин і підрозділів внутрішніх військ щодо виконання завдань за призначенням з метою обґрунтування рекомендацій з прийняття рішень на виконання завдань службово-бойової діяльності в умовах мирного часу.

Ключові слова


можливості виконання завдань, оперативна обстановка, обсяг служби.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2236-ІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Тимчасове положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України [Текст] : наказ МВС України від 05.07.2005 р. № 521 [зареєстровано у Міністерстві юстиції за № 835/11115 від 01.08.2005 р.] – 108 с.

Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ для виконання планових завдань СБД [Текст] / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, Ю. В. Аллеров, О. М. Тогочинський, О. І. Цис // Честь і закон. – 2006. – № 4. – С. 5–9.

Методика оцінювання допустимої кількості особового складу СМВЧМ, що виділяється для несення служби з охорони громадського порядку [Текст] / В. П. Городнов, О. І. Цис, С. М. Свистович, В. А. Кириленко // Честь і закон. – 2010. – № 3. – С. 17–22.
Copyright (c) 2020 О. І. Tsys

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР