DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/154967

АКТУАЛЬНІСТЬ НАЛАГОДЖУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВО-НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ

S. Т. Poltorak, О. О. Morozov, Т. А. Sutiushev

Анотація


Наведено аргументи на користь налагоджування військово-наукового співробітництва внутрішніх військ України з відповідними структурами країн Європи та Співдружності Незалежних Держав для сумісного вирішення схожих проблемних питань внутрішньої безпеки. Запропоновано напрями, принципи та форми такого співробітництва із Францією, з якою Україну об’єднують договірні відносини щодо вдосконалювання процесу розвитку її внутрішніх військ, та з Російською Федерацією, яка має з Україною єдині історичні витоки з утворення внутрішніх військ, схожі  їх структури та завдання, а також проблемні питання, що виникали на шляхах їх розвитку.

Ключові слова


військово-наукове співробітництво, внутрішні загрози, внутрішня безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження порядку організації роботи з підготовки та реалізації проекту “Twinning” в Україні [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 154.

Про організацію роботи з реалізації проекту “Twinning” у внутрішніх військах МВС України [Текст] : наказ Командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України № 24 від 25.01.2012 р.

Parnership for Peace: Invitation and Framework Docoment // U. S. Department of State Dispatch Supplement. – 1994. – Jan. – Vol. 5. − № 1. – P. 5–7.

Фелистэ, Жан-Батист. Опыт реформирования национальной жандармерии Франции во время перехода от срочной службы к комплектованию подразделений военнослужащими по контракту [Текст] / Фелистє Жан-Батист // Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Харків, 27-28 грудня 2007 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – С. 16–23.

Калистратов, А. И. К вопросу о концепции разрешения внутренних вооруженних конфликтов путем применения военной силы [Текст] / А. И. Калистратов // Военная мысль. − 2008. − № 1. – С. 2–8.

Гареев, М. А. Структура и основное содержание новой военной доктрины России [Текст] / М. А. Гареев // Структура и основное содержание новой военной доктрины России : тез. докл. военно-науч. конф. – М., 2007. – С. 78–79.

Баранов, В. П. Доктринальные вопросы внутренней безопасности [Текст] / В. П. Баранов // Военная мысль. – 2007. − № 4. – С. 17–22.

Баранов, В. П. Роль, место и задачи внутренних войск МВД РФ в системе обеспечения внутренней безопасности государства / В. П. Баранов // Военная мысль. – 2008. − № 3. – С. 25–32.

О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-Ф3.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 2 августа 2004 г. № 352 РПС.

Молтенской, В. И. Внутренний вооруженный конфликт: вопросы совершенствования облика Объединенной группировки войск (сил) / В. И. Молтенской // Военная мысль. – 2005. – № 11. – С. 45–52.

Переслегин, С. Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске [Текст] / С. Б. Переслегин. – М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, Philosophy. − 2006. − 619 c.
Copyright (c) 2020 S. Т. Poltorak, О. О. Morozov, Т. А. Sutiushev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР