DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/3/66/155096

ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

A. V. Trystan, A. O. Berezhnyi, O. M. Gurin

Анотація


Організаційно-технічні системи – це особливий клас керованих відкритих складних, як правило, нелінійних систем, у яких сполучаються два фактори: людський (організаційний) і технічний (технологічний). Вирішення завдань контролю, аналізу, прогнозування та управління такими системами має значну складність, що потребує створення відповідних систем підтримки прийняття рішень (СППР). У цих системах повинні бути поєднані статистичні методи аналізу та прогнозування, методи математичного й імітаційного моделювання, елементи експертних систем. Базою для вирішення визначених завдань є ядро СППР, що дозволяє надавати пропозиції щодо визначення критичних точок складної організаційно-технічної системи (СОТС), розпізнавати поведінку оточуючого середовища, надавати рекомендації щодо відновлення системи. У статті вдосконалено теоретико-графовий метод для аналізу структури СОТС. Основним результатом дослідження є математичні моделі деградації СОТС у теоретико-графовій постановці та метод аналізу стійкості структури СОТС. Запропонована математична модель розповсюдження зовнішніх впливів по системі дозволяє дослідити зміну стійкості всієї системи залежно від виду, типу і місця впливу. Доведено, що контури у структурі системи є генератором внутрішніх впливів, модель (на відміну від відомої математичної моделі технічної системи) враховує процес відновлення вершини (за рахунок організаційної компоненти) та компенсаторів впливу.

Ключові слова


надійність, модель, теоретико-графовий підхід, стійкість, складна організаційнотехнічна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ [Текст] / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – Москва : Юрайт, 2012. – 688 с.

Оре, О. Теория графов [Текст] / Оре, О. – Москва : Либроком, 2009. – 354 с.

Тристан, А. В. Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем [Текст] / А. В. Тристан, Т. М. Курцева, В. Г. Паталаха // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2016. – № 4. – С. 100–104.

Алексеев, Ю. К. Введение в теорию катастроф [Текст] / Ю. К. Алексеев, А. П. Сухоруков. – Москва : Либроком, 2009. – 176 с.

Тристан, А. В. До питання використання методу аналізу зв’язності структури складних систем для розв’язування задач планування вогневого ураження об’єктів противника [Текст] / А. В. Тристан, С. В. Нємченко, Ю. Г. Бусигін // Системи обробки інформації. – 2011. – № 8. – С. 102–105.

Поліедральний аналіз у дослідженні структурно складних систем для рішення задачі вибору об’єктів вогневого ураження [Текст] / А. В. Тристан, В. В. Грідіна, О. М. Козак, С. Л. Городецький // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 4. – С. 15–19.

Тристан, А. В. Модель системи планування розподілу ресурсу в інформаційнообчислювальній мережі автоматизованої системи управління [Текст] / А. В. Тристан, Ю. Г. Бусигін, В. М. Чернега // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2014. – № 1. – С. 93–95.

Кочкаров, А. А. Новые теоретикографовые подходы в моделировании сложных систем [Текст] : дис. … канд. физ.-мат. наук / А. А. Кочкаров. – Москва : РГБ, 2005. – 128 с. 9

Ивлев, А. А. Основы теории Джона Бойда. Принципы, применение и реализация [Электронный ресурс] / А. А. Ивлев. – Режим доступа : http://milresource.ru/Boyd.html (дата обращения : 01.08.2018.) – Загл. с экрана.
Copyright (c) 2020 A. V. Trystan, A. O. Berezhnyi, O. M. Gurin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР