DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/3/66/155100

ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

V. R. Bakalo, O. M. Varchenko, I. I. Bakalo

Анотація


Показано, що інтелектуальна власність наукових установ військових формувань потребує додаткових гарантій державного захисту, оскільки безпосередньо пов’язана з обороноздатністю України.

Ключові слова


юридична особа, наукові установи військових формувань, наукова діяльність, державне оборонне замовлення, інтелектуальна власність, судовий захист.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України [Текст] : офіц. текст : [затв. Законом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV] // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Про наукову і науково-технічну діяльність [Текст] : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – Ст. 25.

Про державне оборонне замовлення [Текст] : Закон України від 23 вересня 2010 р. № 2560-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 6. – Ст. 45.

Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності [Текст] : Указ Президента України від 29.09.2017 р. № 299/2017 // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 186.

Прокопенко, О. Військова наука працює на випередження [Текст]/ О. Прокопенко // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 153.
Copyright (c) 2020 V. R. Bakalo, O. M. Varchenko, I. I. Bakalo

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР