DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/4/67/156838

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СЛУЖБИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

S. O. Hodlevsky, K. O. Sporyshev, V. M. Batsamut, O. V. Lavnichenko, I. I. Prykhodko

Анотація


Розроблено методику оцінювання результативності служби з охорони громадського порядку, яка враховує оцінювання виконання завдань не лише патрульної служби, а й окремих завдань у сфері охорони громадського порядку та забезпечення громадської без

Ключові слова


оцінювання результативності служби; охорона громадського порядку; зовнішнє незалежне оцінювання; криміногенна ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Система оцінювання ефективності роботи Національної поліції [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://khpg.org/index. php?id=1455530110 (дата звернення : 05.12.2018). – Назва з екрана.

Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 1023-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-р. (дата звернення : 05.12.2018). – Назва з екрана.

Бугайчук, К. Л. Закордонний досвід оцінювання ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні [Текст] : наук.-метод. рек. / К. Л. Бугайчук, І. О. Святокум, В. В. Чумак. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – 52 с.

Сердюк, О. О. Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів [Текст] : монографія / О. О. Сердюк, К. Л. Бугайчук ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Голов. упр. Нац. поліції в Харк. обл. – Харків : ХНУВС, 2017. – 360 с.

Методика оцінювання та нараховування балів щодо визначення місць серед управлінь територіальних командувань, з’єднань та військових частин внутрішніх військ МВС України [Текст]. – Київ : ГУВВ МВС України. – 5 с.

Аналітична довідка про результати службово-бойової діяльності Національної гвардії України у серпні 2017 року (вих. № 27/4/3-6632 від 15.09.2017 р.) [Текст]. – Київ : ГУ НГУ, 2017. – 19 с.
Copyright (c) 2021 S. O. Hodlevsky, K. O. Sporyshev, V. M. Batsamut, O. V. Lavnichenko, I. I. Prykhodko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР