DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/4/67/156840

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ ВІД НАПАДУ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ

V. P. Gorodnov, S. M. Sukonko

Анотація


Розроблено методику оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців, у якій за допомогою  математичного апарату марковських процесів з безперервним часом і дискретними станами та неповнодоступної системи масового обслуговування можна спрогнозувати результат і тривалість бою військовослужбовців варти з озброєними злочинцями з урахуванням можливої структури бойового порядку резервної групи на всій протяжності рубежу блокування та неповної доступності озброєних злочинців для обстрілу військовослужбовцями.

Ключові слова


ядерна установка; оцінювання вразливості системи фізичного захисту; математичний апарат марковських процесів з безперервним часом і дискретними станами; математичний апарат неповнодоступних систем масового обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція про ядерну безпеку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_023/ page (дата звернення : 13.08.2018).  Назва з екрана.

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_024 (дата звернення : 13.08.2018).  Назва з екрана.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 24.

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання [Текст] : Закон України від 23.12.2015 р. № 901-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 1 (із змінами, внесеними згідно із Законом від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст. 44).

Інструкція з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об’єктах, які охороняються Національною гвардією України [Текст] (затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2017 р. № 56 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 32. – С. 351. – Ст. 999.

Про затвердження Інструкції з організації внутрішньої служби в Національній гвардії України [Текст] : наказ командувача Національної гвардії України від 30.06.2015 р. № 356. – Київ : ГУ НГУ.

Леус, А. В. Математическая модель оценки эффективности систем физической защиты [Текст] / А. В. Леус // T-CommТелекоммуникации и транспорт. – 2010. – № 6. – С. 46–49.

Голубок, М. Г. Математична модель оцінки ступеня захищеності життєво важливих центрів атомних електричних станцій в залежності від ступеня боєздатності сил охорони [Текст] / М. Г. Голубок // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2015. – № 3 (44). – С. 91–94.

Радаев, Н. В. Приближённые оценки защищенности объектов от террористических действий [Текст] / Н. В. Радаев // БДИ. – 2007. – № 3 (72). – С. 28–32.

Боровский, А. С. Приближённая оценка защищенности потенциально опасных объектов. Структурные параметры защищенности объектов [Текст] / А. С. Боровский, А. Д. Тарасов // Программные продукты и системы. – 2013. – № 3. – С. 235–243.

Модель оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців [Текст] /

В. П. Городнов, С. М. Суконько. Методика оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців В. П. Городнов, В. В. Овчаренко, С. М. Суконько, В. Е. Лісіцин // Честь і закон. – 2018. – № 1. – С. 17–24.

Страйкбол [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia. org/wiki/Страйкбол (дата звернення : 13.08.2018). ).  Назва з екрана.

Городнов, В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО [Текст] / В. П. Городнов. – Харьков : ВИРТА ПВО, 1987. – 380 с.

Городнов, В. П. Застосування математичного апарату неповнодоступних систем масового обслуговування для моделювання бойових дій підрозділу Національної гвардії України з озброєними злочинцями [Текст] / В. П. Городнов, С. М. Суконько, В. В. Овчаренко // Актуальні питання освіти і науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10-11 листоп. 2017 р. / НАНГУ. – Харків : ХОГОКЗ, 2017. – С. 201–206.

Городнов, В. П. Модель і методика оцінки впливу елементів матеріального забезпечення на показник втрати спроможності виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України в особливий період [Текст] / В. П. Городнов, В. В. Власюк, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків : ХНУПС, 2016. – № 3 (48). – С. 172 –181.
Copyright (c) 2020 V. P. Gorodnov, S. M. Sukonko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР