DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/4/67/156846

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В МИРНИЙ ЧАС

V. O. Tabunenko, O. V. Ivanchenko, P. D. Buriak, V. I. Kuzhelovych

Анотація


Обґрунтовано актуальність визначення показника ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами НГУ для охорони громадського порядку в мирний час. Для успішного виконання службово-бойових завдань необхідно максимально використовувати можливості автомобільного транспорту й оцінювати ефективність роботи військової автомобільної техніки. На цей час для такого обліку й оцінки роботи, технічного стану автомобільної техніки застосовуються спеціальні показники роботи автомобільного транспорту, які являють собою числовий вираз вимірників або їх відношення (це коефіцієнт технічної готовності, коефіцієнт використання автопарку, коефіцієнт використання робочого часу, коефіцієнт використання пробігу, коефіцієнт використання вантажопідіймальності, швидкість руху, середньодобовий пробіг і продуктивність роботи автомобілів), що не дають можливості узагальнено оцінити рівень ефективності застосування військових машин під час патрулювання. Тому виникла потреба отримати узагальнений коефіцієнт ефективності здійснення патрулювання в охороні громадського порядку в мирний час. Запропоновано як показник ефективності застосування військової автомобільної техніки для охорони громадського порядку в мирний час використовувати комплексний показник – узагальнений коефіцієнт ефективності здійснення патрулювання.

Ключові слова


ефективність використання машин під час патрулювання; показники ефективності; коефіцієнт технічної готовності; коефіцієнт використання автопарку; коефіцієнт використання робочого часу; коефіцієнт використання пробігу; коефіцієнт використання вантажопідіймальності; швидкість руху; середньодобовий про

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – № 17. – Ст. 594.

Про Національну поліцію України [Текст] : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – № 40, 41. – Ст. 379.

Надежность и эффективность в технике [Текст] : Справочник в 10 т. Т. 1. Методология. Организация. Терминология. – Москва : Машиностроение, 1986. – 224 с.

Ганин, М. П. Теория вероятностей и исследование операций в задачах эксплуатации и боевого применения вооружения и военной техники [Текст] / М. П. Ганин, Н. Г. Кузнецова. – СанктПетербург : ВМА, 1997. – Ч. 2. – 467 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – Москва : Наука, 1973. – 368 с.

Демидов, Б. А. Методические основы оценивания и прогнозирования уровня качества, сравнительного анализа эффективности применения образцов вооружения и военной техники при управлении их жизненными циклами [Текст] / Б. А. Демидов, О. А. Хмелевская // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 7 (19). – С. 72–76.

Автотехнічне забезпечення частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України [Текст] : навч. посіб. / К. П. Макарчук, С. А. Соколовський, Г. М. Маренко, В. І. Кужелович та ін. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 235 с.

Дем’янчук, Б. О. Основи технічного забезпечення. Обґрунтування рішень [Текст] / Б. О. Дем’янчук, О. В. Малишкін. – Одеса : МО України, 2014. – 208 с.

Харченко, В. С. Теорія надійності та живучості елементів і систем літальних комплексів [Текст] / В. С. Харченко, А. П. Батуков, І. В. Лисенко. – Харків : ХВУ, 1997. – 403 с.

Чабаненко, П. П. Закономірності та особливості оцінювання ефективності систем у бойових діях за ймовірнісними моделями [Текст] / П. П. Чабаненко // Наука і оборона. – 2016. – Вип. 4. – С. 16–22.

Ковтун, А. В. Обґрунтування показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях [Текст] / А. В. Ковтун, В. О. Табуненко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2018. – Вип. 1(31). – С. 80–84.

Ковтун, А. В. Определение показателя эффективности военных перевозок автомобильными колоннами [Текст] / А. В. Ковтун, В. О. Табуненко, А. П. Марценяк. – Baku : National security and military sciences. – 2017. – № 4. (Vol. 3). – С. 39–47.

Шаша, І. К. Шляхи підвищення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами Національної гвардії України [Текст] / І. К. Шаша, С. А. Кудімов // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 1(29). – С. 77–80.
Copyright (c) 2020 V. O. Tabunenko, O. V. Ivanchenko, P. D. Buriak, V. I. Kuzhelovych

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР