DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/4/67/156847

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОБІЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ MANET

I. M. Mayboroda, V. D. Lazarev, O. V. Nikonenko, M. I. Novikov

Анотація


Розглянуто деякі підходи до побудови мобільної компоненти тактичного рівня системи зв’язку Національної гвардії України з використанням передових комунікаційних технологій та визначено перспективи їх застосування

Ключові слова


система зв’язку; радіозв’язок; технологія MANET; мобільні базові станції; інформаційний обмін

Повний текст:

PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Текст] : Указ Президента України № 555/2015.

Особливості організації зв’язку у військових частинах та підрозділах Національної гвардії України [Текст] / Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин, В. І. Щербина та ін. // Честь і закон. – 2016. – № 2 (57). – С. 19–25.

Andreas Tolk, Ph.D. Using the C4ISR Architecture Framework as a Tool to Facilitate VV&A for Simulation Systems within the Military Application Domain. Foundations for V&V in the 21st Century Workshop Laurel, Maryland, October 2002.

Кривошеєв, А. М. “Мережецентрична війна” – заходи оборони і нейтралізації нападу [Текст] / А. М. Кривошеєв // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – № 3 (23). – С. 51–56.

Лаврут, О. О. Метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в надзвичайних ситуаціях, що змінюються [Текст] / О. О. Лаврут // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 1 (7). – С. 94–101.

Конвенциональная цифровая система радиосвязи стандарта DMR IP SITE CONNECT. Radio Resource Inc. Motorola Solutions Channel Partner Denver, Colorado, 2018.

Концепция иерархического построения интеллектуальных систем управления тактическими радиосетями класса MANET [Текст] / В. А. Романюк, О. Я. Сова та ін. // Сборник тезисов и выступлений XXII международной Крымской конференции. – Севастополь : КрыМиКО, 2012. – С. 265.

Романюк, В. А. Мобільні радіомережі (MANET) – основа побудови тактичних мереж зв’язку [Текст] / В. А. Романюк // Матеріали IV науково-практичного семінару ВІТІ. – Київ : ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2007. – С. 518.

Особливості організації зв’язку у військових частинах та підрозділах Національної гвардії України [Текст] / Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин, В. І. Щербина та ін. // Честь і закон. – 2016. – № 2 (57). – С. 19–25.

Офіційний сайт корпорації Harris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://rf.harris.com (дата звернення : 09.11.2018). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 I. M. Mayboroda, V. D. Lazarev, O. V. Nikonenko, M. I. Novikov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР