DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2009/0/4/168136

ЗАВДАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ТРЕНАЖНО-ІМІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМАНДНО-ШТАБНИХ (ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ) НАВЧАНЬ З ЧАСТИНАМИ (ПІДРОЗДІЛАМИ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

V. P. Varakuta

АнотаціяНадано рекомендації щодо імітаційного моделювання в тренажно-імітаційних комплексах забезпечення командно-штабних (тактико-спеціальних) навчань з частинами (підрозділами) внутрішніх військ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Організаційно-методичні вказівки командувача внутрішніх військ МВС України з підготовки військ на 2009 навчальний рік : наказ командувача внутрішніх військ МВС України від 28.11.2008 р. № 502.

Гвардейцев М. И. Специальное математическое обеспечение управления / М. И. Гвардейцев, В. П. Морозов, В. Я. Розенберг. – М. : Сов. радио, 1980. – 27 с.

Афоничкин А. И. Качество информационного обеспечения в процессах управления / А. И. Афоничкин, А. О. Панфилов; под ред. А. А. Денисова. – Саранск : Изд-во Саран. фил. Сарат. ун-та, 1989. – 37 с.

Актерский Ю. Е. Разработка методики построения моделей для автоматизированного выбора варианта структуры вычислительной системы военного назначения / Ю. Е. Актерский. – Х. : ХВУ, 1999. – 208 с.

Хант Э. Искусственный интеллект : пер. с англ. / Э. Хант. – М. : Мир, 1987. – 137 с.

Ярушек В. Є. Теоретичні основи процесів виробки рішень в системах управління / В. Є. Ярушек. – Х. : ХВУ, 1993. – 24 с.

Ярушек В. Є. Метод побудови мережевої моделі задачі управління організованими системами / В. Є. Ярушек, О. А. Козлов // Автоматизовані системи управління і пристрої автоматики. – Х. : Вища шк., 1988. – Вип. 86. – С. 18–22.

Ярушек В. Є. Про формалізовану модель для планування дій об’єктів, що управляються в динамічному середовищі // Проблеми біоніки. – Х. : Вища шк., 1982. – Вип. 29. – С. 88–95.
Copyright (c) 2020 V. P. Varakuta

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР