DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/168148

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВОЄННІЙ НАУЦІ

М. М. Orlov

Анотація


Подано стислий перелік розроблених методів дослідження службово-бойових можливостей внутрішніх військ і системи управління ними, які можна вважати доцільними для воєнної науки і практики військ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань / О. М. Шмаков. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 518 с.

Дивак М. П. Теоретичні засади побудови моделей вхід-вихід; статичних систем методами аналізу інтервальних даних : дис. … д-ра техн. наук : 01.05.02 / Дивак Микола Петрович. – Львів, 2003. – 246 с.

Семенова Т. В. Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-логічних моделей предметних областей інформаційних систем : дис. … канд. наук : 01.05.02 / Семенова Тетяна Вікторівна. – Х., 2007. – 180 с.

Саати Т. Целочисленные методы оптимизации и связанные с ним экстремальные проблемы / Т. Саати. – М. : Мир, 1973. – 303 с.

Зайченко Ю. П. Исследование операций / Ю. П. Зайченко. – К. : Выща шк., 1988. – 550 с.

Орлов М. М. Можливість застосування існуючих методів дослідження складних систем при формуванні системи управління регіональних сил охорони правопорядку / М. М. Орлов. – Честь і закон. – 2008. – № 3. – С. 75–84.

Орлов М. М. Про необхідність і напрями удосконалення регіональної системи управління внутрішніх військ / М. М. Орлов // Проблемні питання службово-бойового застосування сил охорони правопорядку на сучасному етапі : зб. тез доп. наук.-практ. конф. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – С. 18–20.

Орлов М. М. Існуюча система управління внутрішніми військами і необхідність та напрямки її удосконалення / М. М. Орлов. – Честь і закон. – 2010. – № 4. – С. 75–84.

Цветков В. М. Безопасность полетов летательных аппаратов / В. М. Цветков. – К. : Киевск. высш. воен. инж. училище, 1985. – 164 с.

Ст. Бир. Кибернетика в управлении производством / Ст. Бир. – М. : Наука, 1965. – 391 с.

Моисеев Н. Н. Экология человека глазами математика / Н. Н. Моисеев. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 252 с.
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР