DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/168207

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО З’ЄДНАННЯ І ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

О. М. Shmakov

Анотація


Наведено пропозиції щодо Загального положення про з’єднання і військову частину внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (стосовно загального призначення, основних завдань, функцій, правового стану з’єднань і військових частин та організації і забезпечення їх діяльності з адміністративних питань).

Ключові слова


загальні положення, основні завдання, функції, правовий стан, військова частина, командир військової частини, організація діяльності військової частини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Положення про військові частини спеціального призначення військ внутрішньої і конвойної охорони [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. № 137. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/137-95-п

Про спеціальні моторизовані військові частини міліції військ внутрішньої і конвойної охорони [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1995 р. № 319. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/319-95-п

Настанова з бойової служби військових частин та підрозділів з конвоювання внутрішніх військ МВС України [Текст] : наказ Міністра внутрішніх справ України від 24.11.1999 р. № 907.

Настанова з бойової служби з’єднань, військових частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав в Україні [Текст] : наказ Міністра внутрішніх справ України від 20.11.2000 р. № 791.

Тимчасове положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України [Електронний ресурс] : наказ Міністра внутрішніх справ України від 05.07.2005 р. № 521. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0835-05-п

Про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України з ліквідації масових заворушень [Текст] : проект настанови МВС України. – К. : МВС України, 2011. – 28 с.

Статути Збройних Сил України [Текст]. – К. : Варта, 2004. – 535 с.

Шмаков О. М. Основи підготовки і застосування внутрішніх військ МВС України (оперативний аспект, загальні положення) [Текст] : воєнно-теоретична праця. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 89 с.
Copyright (c) 2020 О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР