DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/168213

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У ЗАХОДАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ

V. О. Temnikov, H. M. Marenko

Анотація


Розглянуто варіант визначення обсягу потреб у заходах технічного забезпечення угруповання внутрішніх військ залежно від умов технічної обстановки. Зроблено висновок стосовно достатності існуючої системи технічного забезпечення військ для створення на її основі системи технічного забезпечення дій угруповання внутрішніх військ  під час виконання режимно-комендантських заходів у районі спеціальної операції.


Ключові слова


технічна обстановка, достатність системи, спеціальна операція, обсяг потреб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шуєнкін, В. О. Метод оцінення ефективності матеріально-технічного забезпечення через рівень запобіжного збитку військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкіна // Наука і оборона. – 2003. – № 2. – С. 34–37.

Шуєнкін, В. О. Метод визначення ефективності системи управління матеріально-технічним забезпеченням військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2003. – № 4. – С. 18–22.

Шуєнкін, В. О. Спосіб оцінювання стійкості системи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2003. – № 5. – С. 48–50.

Шуєнкін, В. О. Метод оцінювання втрат матеріальних засобів військових формувань у ході бойових дій [Текст] / В. О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2005. – № 4. – С. 45–49.

Шуєнкін, В. О. Методика визначення раціонального складу ремонтних органів з урахуванням ресурсних обмежень на їх створення [Текст] / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін // Наука і оборона. – 2009. – № 3. – С. 57–63.

Горевич, Б. О. Анализ возможностей системы восстановления вооружения и военной техники в новом облике Вооруженных Сил [Текст] / Б. О. Горевич // Военная мысль. – 2009. – № 2. – С. 53–59.

Технічне забезпечення військ (сил) в операції і бою [Текст] / В. О. Шуєнкін, О. І. Хазанович, І. С. Ішутін, М. Ф. Єжеєв та ін. ; за заг. ред. М. І. Шапталенка. – К. : Нац. акад. оборони України, 2001. – Ч. 1. – 639 с.

Ролін, І. Ф. Методичний підхід до визначення навантаження на систему тилового забезпечення дій внутрішніх військ під час проведення режимно-комендантських заходів [Текст] / І. Ф. Ролін // Честь і закон. – 2011. – № 4. – С. 54–63.

Шмаков, О. М. Роль внутрішніх військ у збройному конфлікті [Текст] / О. М. Шмаков, Г. М. Мірошниченко // Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 17–20.

Порубов, О. Управление техническим обеспечением частей и соединений. Краткий курс. Основы управления ТехО [Текст] / О. Порубов. – М. : Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации, 2006. – Ч. 1. – С. 67–82.
Copyright (c) 2020 V. О. Temnikov, H. M. Marenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР