DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/168217

ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ОФІЦЕРА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

V. S. Moldavchuk

Анотація


Розглянуто сутність поняття загальної культури українського офіцера та обґрунтовано шляхи її розвитку. Розкрито питання про вплив загальної культури офіцерів внутрішніх військ на формування інституційного іміджу.


Ключові слова


загальна культура, інституційний імідж, професійне самовизначення особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Багдасарьян Н. Г. Профессиональная инженерная культура: (структура, динамика, механизмы освоения) [Текст] : автореф. дис. … д-ра филос. наук / Н. Г. Багдасарьян. – М., 1998. – 28 с.

Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение личности (личностный аспект) [Текст] : автореф. дис. … д-ра психол. наук / Е. М. Борисова. – М., 1995. – 32 с.

Каган М. С. Философия культуры [Текст] / М. С. Каган. – СПб., 1996. – 416 с.

Надысева Н. В. Проблемы общей культуры специалиста [Текст] / Н. В. Надысева // Культура и личность: проблемы социальной активности. – М., 1990. – С. 97–99.

Петрий П. В. Духовные ценности Российского общества и армии [Текст] / автореф. дис. ... д-ра филос. наук / П. В. Петрий. – М., 2002. – 50 с.

Пилипенко А. А. Культура как система [Текст] / А. А. Пилипенко, И. Г. Яковенко. – М., 1998. – 148 с.

Протасов А. А. Ценностные ориентации в профессиональной культуре офицера (социально-философский анализ) [Текст] : автореф. дис. … канд. филос. наук / А. А. Протасов. – М., 1995. – 20 с.

Тыртышный А. А. Психологические условия профессионализации офицеров во время обучения в ВВУЗе МО РФ [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук / А. А. Тыртышный. – М., 2000. – 20 с.
Copyright (c) 2020 V. S. Moldavchuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР