DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/2/41/168218

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО (ЗАХИСНОГО) ПОХІДНОГО ОБМУНДИРУВАННЯ

О. V. Orel

Анотація


Висвітлено передумови виникнення спеціального (захисного) похідного обмундирування, його застосування та причини зміни. Акцентовано увагу на проблемних питаннях, які виникають на сучасному етапі розвитку держави.


Ключові слова


спеціальне (захисне) похідне обмундирування, військова форма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 36–397.

The rear. The army form [Електронний ресурс] // Офіційний сайт армії у світі. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/
Copyright (c) 2020 О. V. Orel

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР