DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2012/4/43/168324

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

V. Yu. Myshakovskyi

Анотація


Розглянуто методику оцінювання рівня загроз національній безпеці у сфері охорони державного кордону на основі використання математичного апарату алгебри кортежів.


Ключові слова


рівень загроз національній безпеці, охорона державного кордону.

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвин, М. М. Методологічні основи реформування системи охорони державного кордону України [Текст] : дис. … д-ра наук з держ. управління : 21.07.05 / Литвин Микола Михайлович. – Хмельницький : НАДПСУ, 2010. – 450 с.

Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, М. М. Литвин, Д. В. Іщенко, В. А. Кириленко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – 472 с.

Кулик, Б. А. Представление логических систем в вероятностном пространстве на основе алгебры кортежей. 1. Основы алгебры кортежей [Текст] / Б. А. Кулик // Автоматика и телемеханика. – 1997. – № 1. – С. 126–136.

Саати, Т. Принятие решений. Метод иерархий [Текст] / Т. Саати: пер. с англ. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с.

Саати, Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Л. Саати : пер. с англ. – М. : Радио и связь, 1996. – 320 с.
Copyright (c) 2021 V. Yu. Myshakovskyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР