DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/3/62/169483

КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА СУХОПУТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ

Yu. A. Babiy

Анотація


Наведено вдосконалену класифікацію технічних засобів для моніторингу державного кордону, сутність якої полягає у введенні та виокремленні нових типів засобів охорони та захисту кордону при їх класифікації, що дозволить обґрунтувати коректніше загальні вимоги до виділених нових класів технічних засобів.

Ключові слова


рухомий об’єкт; правопорушник; моніторинг державного кордону; технічні засоби охорони кордону.

Посилання


Трембовецький, О. Г. Моніторинг державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Трембовецький, О. Б. Фаріон, А. М. Білорус. – Хмельницький : Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2015. – 216 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію національної безпеки України” [Текст] : Указ Президента України від 6 травня 2015 р. № 287/2015.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України. Проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/content/public_ discussion/proj_conc.pdf. – Назва з екрана.

Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2020 року [Текст] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1179-р.

Бабій, Ю. О. Аналіз напрямків розвитку системи інженерно-технічного контролю [Текст] / Ю. О. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – Хмельницький, 2016. – № 6. – С. 166–171.

Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони і захисту кордону [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій, В. В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : КНУ, 2016. – № 54. – С. 40–49.

Лисий, М. І. Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки [Текст] / М. І. Лисий, І. І. Балицький, Ю. О. Бабій // Збірник наукових праць Військової академії. – Одеса, 2016. – № 2 (6). – С. 127–132.

Дмитриев, В. А. Основы применения технических средств наблюдения пограничных войск [Текст] / В. А. Дмитриев. – Москва : ГУПВ КГБ СССР, 1991. – 288 с.

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання [Текст] : монографія / Технічні засоби. Військові системи дистанційного моніторингу навколишнього простору щодо рухомих об’єктів: методологічні аспекти обґрунтування вимог : П. М. Сніцаренко, С. В. Лапицький, А. А. Гультяєв та ін. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 480 с.
Copyright (c) 2020 Yu. A. Babiy

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР