DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/1/68/172502

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

L. F. Tovma, M. O. Naumenko, S. O. Pavlenko

Анотація


Розглянуто чинники, що сприяють і протидіють інноваційній діяльності. Запропоновано методику експертного оцінювання результатів упровадження інноваційних технологій у логістичні процеси Національної гвардії України, а також показники оцінювання інноваційного розвитку гвардії. Сформовано перелік чинників, які визначають здатність військового формування до інноваційного розвитку. Запропоновано узагальнений показник здатності військового формування до інноваційного розвитку.


Ключові слова


інноваційні технології, реформування, ефективність оцінювання, науково-технічний потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Башкиров, Н. Концептуальные основы тылового обеспечения Вооружённых сил США [Текст] / Н. Башкиров, З. Хаирбеков // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 5. – С. 28–33.

Ковалишин, С. С. Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення [Текст] / С. С. Ковалишин, Р. В. Халтурин // Збірник наукових праць Військової академії. – 2014. – № 2 (2). –

С. 70–76.

Gilmore, D. A. Decade of Supply Chain Management [Текст] / D. Gilmore // Supply Chain Digest. – 2010. – 15 р.

Римар, М. В. Етапи та принципи здійснення інноваційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Римар, Н. В. Ликун // Львів. – 2012. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/ 15927/1/55_360365 _Vis_725 _Ekonomika.pdf. – Назва з екрана.

Токмакова, І. В. Інтелектуальний потенціал як основа інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту

[Електронний ресурс] / І. В. Токмакова, О. М. Олійник // Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку : матеріали Всеукр. заоч. наук.-практ. конф., 22-25 жовт. 2013 р., м. Харків. – С. 385–389. – Режим доступу : http://ekon.uipa.edu.ua. – Назва з екрана.

Захарченко, В. І. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.
Copyright (c) 2021 L. F. Tovma, M. O. Naumenko, S. O. Pavlenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР