НОВІТНІ ГІБРИДИЗАЦІЇ ЗАГРОЗ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ: РЕАЛІЇ XXI СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • M. I. Balan

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/1/68/172505

Ключові слова:

державне управління, національна безпека України, загрози суспільно-політичній стабільності, глобалізаційні процеси, гібридизація загроз.

Анотація

Обґрунтовано актуальність та значущість наукових досліджень проблем виникнення новітніх гібридизацій загроз суспільно-політичній стабільності. Здійснено аналіз сутності глобалізації у сучасному світі. Обґрунтовано зв’язок глобалізаційних процесів із загостренням кризових ситуацій. Сформовано модель гібридизації загроз суспільно-політичній стабільності.

Посилання

Єдині звіти про кримінальні правопорушення // Статистична інформація Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gp.gov.ua. – Назва з екрана.

Fathali, M. Moghaddam. HOW GLOBALIZATION SPURS TERRORISM. The lopsided Benefits of “One World” and Why That Fuels Violence. Part one The global context of terrorism. 2008.

Audrey Kurth Cronin. Behind the Curve: Globalization and International Terrorism. International Security, Vol. 27, No. 3 (Winter, 2002-2003).

Keith L. Shimko. International Relations: Perspectives and Controversies. Chapter 12 International Terrorism. 2009.

Robertson, Robbie (2004) “The Historical Context and Significance of Globalization”, Development and Change 35(3).

Evtushenko, I. Modern war conflict: the consequences of international terrorism on the base of globalization (theoretical and legal aspect) / I. Evtushenko // Authority and society (History, Theory, Practice). – Tbilisi : Scientific magazine of The Open Diplomacy Association, 2015. – № 4 (36). – Р. 156–157.

Evtushenko, I. Theoretical principles of the modern armed conflict inside of the state and approaches to its resolving in Ukraine / I. Evtushenko // Annual Scientific International Conference “Authority and Society – 2015”, November 28, 2015. – Tbilisi : Business-Engineering faculty of Georgian Technical University, 2015. – P. 38.

Louise Richardson, Atanas Gotchev, “The ROOTS of TERRORISM”, TERRORISM AND GLOBALIZATION, 2006.

Бєлай, С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / С. В. Бєлай. – Харків : НА НГУ, 2015. – 349 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. “Про Стратегію національної безпеки України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. – Назва з екрана.

Бузовський, І. Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів [Текст] / І. Бузовський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 169–175.

Гірник, А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження [Текст] / А. Гірник, А. Бобро. – Київ : Основи, 2003. – 172 с.

Іщенко, О. М. Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв’язання [Текст] : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Іщенко Олена Миколаївна. – Київ, 2003. – 183 с.

Казаков, В. Концепція нового соціального конфлікту Алена Турена [Текст] / В. Казаков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 11–17.

Конфліктологія [Текст] / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осіпова та ін. ; за ред. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків : Право, 2002. – 256 с.

Исаев, Б. А. Социология [Текст] : краткий курс / Б. А. Исаев. –

Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 224 с.

Гарр, Т. Р. Почему люди бунтуют [Текст] / Т. Р. Гарр. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 461 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті