DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177892

Модель визначення чисельності особового складу, необхідного для вирішення завдань військовою частиною Національної гвардії України з охорони важливого державного обʼєкта в особливий період

V. P. Gorodnov, І. E. Repilo

Анотація


Розроблено модель, яка дозволяє визначати чисельність особового складу, необхідного для вирішення завдань військовими частинами Національної гвардії України з охорони важливих державних об’єктів в особливий період. Указана модель може допомогти офіцерам Управління з охорони важливих державних об’єктів Національної гвардії України приймати обґрунтовані рішення щодо визначення необхідної чисельності особового складу приданих сил від інших військових частин Національної гвардії України, які можуть виділятися на допомогу військовим частинам з охорони важливих державних об’єктів.


Ключові слова


визначення чисельності особового складу; військова частина з охорони важливого державного об’єкта; блокпост; взводний опорний пункт; дозор

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабков, Ю. П. Методичні основи розрахунку чисельності структурних складових внутрішніх військ МВС України / Ю. П. Бабков, О. М. Попригін // Честь і закон. – 2002. – № 1. – С. 20–25.

Кривенко, О. В. Методика розрахунку чисельності підрозділів та частин внутрішніх військ / О. В. Кривенко // Честь і закон. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

Городнов, В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Харків : НАНГУ, 2016. – 256 с.

Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ для виконання планових завдань СБД / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, Ю. В. Аллеров та ін. // Честь і закон. – 2006.

– № 4. – С. 5–9.

Городнов, В. П. Модель визначення розрахункових коефіцієнтів під час оцінювання необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони окремих об’єктів / В. П. Городнов, С. М. Суконько // Честь і закон. – 2016. – № 1.

– С. 67–72.

Городнов, В. П. Модель визначення необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів / В. П. Городнов, С. М. Суконько, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2017. – № 2. – С. 34–42.

Євсєєв, В. О. Підходи до розподілу обмежених ресурсів при організації охорони важливих державних об’єктів внутрішніми військами в особливий період / В. О. Євсєєв, О. В. Лисенко // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – № 4 (36). – С. 136–138.

Євсєєв, В. О. Методика розподілу обмежених сил та засобів між важливими державними об’єктами при їх охороні в особливий період / В. О. Євсєєв // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2015.

– № 3 (44). – С. 128–131.

РГСпН Расчёт вероятностей – поиск [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://srdo.5bb.ru/viewtopic.php?id=1832. – Загл. с экрана.

Теоретичні основи оцінки бойових та службово-бойових можливостей підрозділів, частин і з’єднань Національної гвардії України / В. П. Городнов, В. В. Овчаренко.

– Харків : НАНГУ, 2016. – 164 с.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, І. E. Repilo

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР