COMPLEX MODEL OF EVALUATION OF OPPORTUNITIES OF THE MILITARY UNIT OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE FOR THE PROTECTION OF THE NUCLEAR INSTALLATION

Authors

  • V. P. Gorodnov
  • D. A. Kupriyenko
  • S. M. Sukonko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177895

Keywords:

complex model, estimation of possibilities, protection of nuclear installations, sabotage, terrorist-sabotage group, unmanned aerial vehicles, mass service system

Abstract

The tasks for the protection of nuclear installations, in accordance with the guiding documents, are assigned to the military units of the National Guard of Ukraine. The formation of certain parts is carried out taking into account the peculiarities of the service for the protection of nuclear installations, the possible sabotage of the terrorist groups and the assessment of the military units' capabilities for dealing with these diversions. For this purpose, in the article a comprehensive model is developed which allows using the chosen indicators and the criterion to assess the capabilities of the military unit for the protection of the nuclear installation in counteracting sabotage both inside and outside the object, which (sabotage) can be carried out by soldiers terrorist-sabotage group both personally and with the use of UAV. The use in the model of the unit for assessing the vulnerability of the physical protection system of the nuclear device of the mathematical device of incompletely available mass service systems allows to take into account the guard reserve group combat order the whole length of the blockade and the incomplete availability of the terrorists and subversion groups for the shelling of the military, which is not taken into account in known scientific works on definite research direction. In the model of the block for calculating the required number of personnel of the special-purpose unit, the dependence of the number of the special-purpose unit from the area of the territory in which the unit carries out tasks for the detection of terrorist-sabotage groups and their apprehension or destruction on the approaches to the object is deduced. The model of the unit for determining the required number of personnel of the military unit for the first time allows us to determine the coefficients of increasing the number of personnel to perform tasks for the protection of nuclear facilities, which (coefficients) can be used for the operational calculation of the number of personnel units. The developed comprehensive model can help the National Guard Headquarters of Ukraine and the command of the military units to make substantiated decisions on the organization of nuclear facilities and to determine the required number of these units

References

Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 24.

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання : Закон України від 23.12.2015 р. № 901-VІІ // Відомості Верховної Ради України 2001, № 1, ст.1 (із змінами, внесеними згідно із Законом від 23.12.2015 р., ВВР, 2016, № 4, ст. 44).

Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ (наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 29.12.2010 р. № 574).

Про затвердження переліку заходів щодо вдосконалення протиповітряного захисту ядерних установок, що знаходяться на території України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 661-р // Офіційний вісник України. – 2013. – № 69. – Ст. 2545. – С. 85.

Кириченко, І. О. Технологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : монографія / І. О. Кириченко, С. А. Горєлишев, А. А. Побережний. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2013. – 291 с.

Чуев, В. Ю. Стохастические модели дуэльного боя двух единиц / В. Ю. Чуев, И. В. Дубограй // Математическое моделирование и численные методы. – 2016. – Вып. 10. – С. 69–84.

Городнов, В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО : учеб. пособие / В. П. Городнов.

– Харьков : ВИРТА ПВО, 1987. – 380 с.

Леус, А. В. Математическая модель оценки эффективности систем физической защиты / А. В. Леус // T–Comm–Телекоммуникации и транспорт. – 2010. – № 6. – С. 46–49.

Голубок, М. Г. Математична модель оцінки ступеню захищеності життєво важливих центрів атомних електричних

станцій в залежності від ступеню боєздатності сил охорони / М. Г. Голубок // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2015.

– № 3 (44). – С. 91–94.

Радаев, Н. В. Приближённые оценки защищенности объектов от террористических действий / Н. В. Радаев // БДИ (Безопасность. Достоверность. Информация). – 2007.

– № 3 (72). – С. 28–32.

Боровский, А. С. Приближённая оценка защищенности потенциально опасных объектов. Структурные параметры защищенности объектов / А. С. Боровский, А. Д. Тарасов // Программные продукты и системы. – 2013. – № 3. – С. 235–243.

Городнов, В. П. Методика прогнозу результатів виконання військовослужбовцями підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців / В. П. Городнов, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2010. – № 4 (26). – С. 211–217.

Загорка, О. М. Основні положення комплексної методики вибору доцільних варіантів прикриття важливих державних об’єктів силами та засобами протиповітряної оборони в операції (бойових діях) / О. М. Загорка, В. В. Тюрін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України.

– 2017. – № 2 (27). – С. 26–30.

Обґрунтування показника ефективності зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів / С. В. Новіченко, С. В. Нечитайло, В. Г. Єрдяков та ін. // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 3 (9). – С. 61–64.

Семенец, В. О. Способы противодействия беспилотным летательным аппаратам / В. О. Семенец, М. П. Трухин // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. – 2018. – Т. 10. – № 3. – С. 4–12.

Городнов, В. П. Модель і методика оцінки впливу елементів матеріального забезпечення на показник втрати спроможності виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України в особливий період / В. П. Городнов, В. В. Власюк, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2016.

– № 3 (48). – С. 172–181.

Городнов, В. П. Методика прогноза эффективности группировок родов войск ПВО / В. П. Городнов. – Харьков : ХВУ, 1999. – 32 с.

Городнов, В. П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем : монография / В. П. Городнов. – Харьков : АВВ МВД Украины, 2008. – 483 с.

Бабков, Ю. П. Методичні основи розрахунку чисельності структурних складових внутрішніх військ МВС України / Ю. П. Бабков, О. М. Попригін // Честь і закон. – 2002. – № 1. – С. 20–25.

Городнов, В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Харків : НАНГУ, 2016. – 256 с.

Issue

Section

Articles