DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177921

ПОКАЗНИКИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ФОРМУВАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Yu. P. Babkov, M. O. Chepel

Анотація


Обґрунтовано систему показників і критеріїв оцінювання рівня складності інформаційно-психологічної обстановки в районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України, а також підходи до їх визначення з використанням методу нечітких множин.


Ключові слова


критерій, показник, інформаційно-психологічна обстановка, потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабков, Ю. П. Результати аналізу та ранжування факторів, що впливають на складність інформаційно-психологічної обстановки у районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України / Ю. П. Бабков, М. О. Чепель, В. О. Євсєєв // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2018. – № 2 (76). – С. 6–19.

Бабков, Ю. П. Форми інформаційно-психологічного протиборства в ході виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України / Ю. П. Бабков, В. І. Пасічник, М. О. Чепель // Честь і закон. – 2018. – № 2 (67). – С. 95–102.

Про затвердження Інструкції з оцінювання суспільно-політичної обстановки в районах дислокації військ (сил) під час виконання ними завдань за призначенням : наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 11.09.2017 р. № 330 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dovidnykmpz.info/ipz/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-2. – Назва з екрана.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9–15.

Бєлай, С. В. Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки у населених пунктах під час масової активності громадян / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 18–22.

Бєлай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 4.

– С. 25–30.

Розробка форм і способів інформаційної боротьби при виконанні внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України службово-бойових завдань (шифр “Концепт”) : звіт про НДР (заключ.) 02.12.2009 р. / Акад. ВВ МВС України ; кер. В. І. Воробйов ; викон. : О. Д. Черкашин, В. Л. Петров, С. В. Бєлай [та ін.]. – Харків, 2009. – 312 с. – Інв. № 160.

Говоруха, В. В. Методика оцінки інформаційно-психологічної обстановки для визначення заходів протидії загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері / В. В. Говоруха, Ю. Г. Даник, В. В. Кливець // Теорія та практика державного управління. – 2009. – № 1 (24). – С. 1–12.

Бацамут, В. М. Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру / В. М. Бацамут // Честь і закон – 2016. – № 2.

– С. 10–18.

Бацамут, В. М. Метод оцінювання складності оперативної обстановки при виникненні в регіоні держави надзвичайної ситуації соціального характеру / В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2016. – № 4. – С. 17–24.

Структура і функції системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України / І. І. Ліпатов, Г. А. Дробаха, Ю. П. Бабков, М. О. Чепель // Честь і закон.

– 2017. – № 2 (61). – С. 43–49.

Сніцаренко, П. М. Методичний підхід до виявлення та оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) / П. М. Сніцаренко, Ю. О. Саричев, Ю. І. Міхєєв, М. В. Праута // Наука і оборона. – № 3/4. – 2017. – С. 18–25.

Левченко, О. В. Методика аналізу інформаційних загроз державі у воєнній сфері та оцінювання їх рівня / О. В. Левченко // Труди університету : зб. наук. пр. Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ : НУОУ, 2016. – № 1 (134). – С. 28–34.

Іллюк, О. О. Людський фактор військових формувань: зміст, оцінювання та прогнозування : монографія / О. О. Іллюк. – Харків : Акад. внутр. військ МВС України, 2012. – 252 с.

Недосекин, А. О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами / А. О. Недосекин // Аудит и финансовый анализ. – 2000. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://auditfin.com/fin/2000/2/fin_2000_21_rus_04_01.pdf. – Загл. с экрана.

Фишберн, Питер С. Теория полезности для принятия решений / Фишберн, Питер С. ; пер. с англ. В. Н. Воробьевой и А. Я. Кируты ; под ред. Н. Н. Воробьева. – Москва : Наука, 1978. – 352 с.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – Москва : Радио и связь, 1993. – 278 с.

Печорін, О. М. Оцінка рівня психологічної стійкості особового складу в управлінні підрозділами високомобільних десантних військ / О. М. Печорін, М. М. Бочаров // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – № 1 (67). – С. 213–222.
Copyright (c) 2020 Yu. P. Babkov, M. O. Chepel

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР