DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/3/70/189918

ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

I. O. Lysychkina, O. O. Lysychkina, P. B. Tkach

Анотація


Окреслено специфіку лінгвістичного забезпечення військ (сил) з урахуванням особливостей комунікативного супроводження діяльності Національної гвардії України в умовах міжнародного співробітництва. Об’єктом лінгвістичного забезпечення та стратегічних комунікацій Національної гвардії України визначено заходи, завдання, процедури та процеси у діяльності цього військового формування, що потребують військово-професійного рівня філологічної, зокрема міжкультурної білінгвальної компетенції виконавців, а також заходи, спрямовані на скоординоване й належне використання комунікативних можливостей у галузі міжнародного військового співробітництва, стратегічних комунікацій Національної гвардії України та формування її позитивного іміджу як в Україні, так і за кордоном. Наголошено на необхідності розробки понятійного апарату і стандарту(ів) лінгвістичного забезпечення та стратегічних комунікацій Національної гвардії України.


Ключові слова


Національна гвардія України, забезпечення військ (сил), лінгвістичне забезпечення, стратегічні комунікації, здобувач вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабін В. В. Об’єкт, предмет і завдання лінгвістичного забезпечення військ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. Вип. 1. Т. 2. С. 99–102.

Військовий стандарт 01.003.001 – 2018 (01) (Видання 1). Адміністративна діяльність. Лінгвістичне забезпечення військ (сил). URL: http://lndc.com.ua/uploads/n_46_70224820.pdf (дата звернення: 29.08.2019).

Про затвердження Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: наказ 22.11.2017 р. № 612. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0612322-17 (дата звернення: 29.08.2019).

Обеспечение боевых действий. Советская военная энциклопедия: справ. изд. в 8 т. Т. 5. Линия адаптивной радиосвязи. Объектовая ПВО. Москва: Воениздат, 1978. С. 651.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини Україниˮ: Указ Президента України № 555/2015. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 (дата звернення: 29.08.2019).

Balabin V. The Concept of the Linguistic Support for Forces. Paradigm of Knowledge. #2 (28). 2018. DOI 10.26886/2520-7474.2(28)2018.10 (дата звернення: 29.08.2019).

Holtzhausen D., Zerfass A. Strategic Communication: Opportunitities and Challenges of the Research Area. The Routledge Handbook of Strategic Communication. New York, London: Routledge, Taylor and Francis Group, 2015. P. 3–17.

Lysychkina I. Narrative Shaping in Strategic Communication. Between Fact and Fakery. Information and Instability in the South Caucasus and Beyond. 16th Workshop of the PfP Consortium Study Group “Regional Stability in the South Caucasus”. 2/2018. Vienna, 2018. P. 53–63.
Copyright (c) 2021 I. O. Lysychkina, O. O. Lysychkina, P. B. Tkach

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР