DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/3/70/189948

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

M. O. Naumenko, M. V. Cherkashyna

Анотація


Подано й обґрунтовано методику розробки технологічної платформи управління логістикою Національної гвардії України. Центральне місце у пропонованій методиці належить синтезу інформаційного забезпечення та технологічної платформи управління логістикою підрозділів Національної гвардії України. Вибір прийнятних альтернатив інформаційних систем як компонент технологічної платформи управління логістикою здійснюється на основі використання базової рекурентної схеми. За допомогою економіко-математичних моделей проведено формування критеріїв якості інформаційних технологій як компонент технологічної платформи управління логістикою підрозділів Національної гвардії України. Здійснено моделювання та аналіз імовірнісних характеристик роботи web-вузла з урахуванням реального нестаціонарного характеру потоків запитів клієнтів. Запропоновано математичний апарат управління функціонуванням інтелектуальних агентів із застосуванням методу штучного інтелекту.


Ключові слова


технологічна платформа, логістика, управління, військові підрозділи, економіко-математичні моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


Francioni B., Musso F., Cioppi M. Decision-maker characteristics and international decisions for SMEs. Management Decision. 2015. № 53(10). P. 2226–2249.

Kock A., Georg Gemünden H. Antecedents to Decision-Making Quality and Agility in Innovation Portfolio Management. Journal of Product Innovation Management. 2016. № 33 (6). P. 670–686.

Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. № 12. Р. 286–296.

Scanpath Analysis of the Risky Decision-Making Process. Journal of Behavioral Decision Making / L. Zhou et al. 2016. № 29 (2-3). P. 169–82.

Соколовський С. А., Науменко М. О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19, 21.

Hu С., Yang Z, Mingjing G. AHP and CA Based Evaluation of Website Information Service Quality: An Empirical Study on High-Tech Industry Information Center Web Portals. Service Science & Management. 2009. № 3. Р. 168–180. DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2009.23020 (дата звернення: 24.09.2019).

Грабовський Є. М. Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання. ScienceRise. 2018. № 11 (52). С. 36–39.

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement. International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68–84. DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104 (дата звернення: 24.09.2019).

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. ScienceRise. 2019. № 4 (57). С. 46–50.
Copyright (c) 2021 M. O. Naumenko, M. V. Cherkashyna

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР