DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/3/70/190049

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ МОТИВІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

O. P. Kapluchenko, I. I. Prykhodko

Анотація


З використанням методів експертного оцінювання проведено ранжирування мотивів військовослужбовців Національної гвардії України  до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах. Здійснено оцінювання їх значущості за допомогою способу апріорного ранжирування і визначено провідні (інституціональні та прагматичні) мотиви військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах.


Ключові слова


Національна гвардія України, мотивація, апріорне ранжирування, експертне оцінювання, службово-бойова діяльність, екстремальні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 р.

№ 876-VII // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 24.12.2015 р. № 920-VIII).

Психологія екстремальної діяльності: навч. посіб. / І. І. Приходько та ін.; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків: НАНГУ, 2016. 571 с.

Ковальчук О. П. Особливості прояву спонукальної складової професійної діяльності військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільськ. нац. ун-т, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. 2016. Вип. 32. С. 196–205.

Приходько І. І. Особливості мотиваційно-вольового компонента психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 6 (43). С. 345–350.

Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації: монографія / О. С. Колесніченко та ін. Харків: НАНГУ, 2016. 314 с.

Психологічна готовність до ризику військовослужбовців Національної гвардії України: монографія / О. С. Колесніченко

та ін. Харків: НАНГУ, 2017. 308 с.

Кравченко К. О., Тімченко О. В., Широбоков Ю. М. Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції: монографія. Харків: НУЦЗУ; ФОП Мезіна В.В., 2017. 186 с.

Bury P. Recruitment and Retention in British Army Reserve Logistics Units. Armed Forces & Society. 2017. (4). Р. 608–631.

Griffith J. Institutional motives for serving in the US Army National Guard: Implications for recruitment, retention, and readiness. Armed Forces & Society. 2008. 34. Р. 230–258.

Johansen R. B., Laberg J. C., Martinussen M. Military Identity as Predictor of Perceived Military Competence and Skills. Armed Forces & Society. 2014. 40(3). Р. 521–543.

Woodruff T. D. Who Should the Military Recruit? The Effects of Institutional, Occupational, and Self-Enhancement Enlistment Motives on Soldier Identification and Behavior. Armed Forces & Society. 2017. 43 (4). Р. 579–607.

Prykhodko I. I. Features of the Motivation of Specialists for the Professional Activity in Special Conditions International. Journal of Education and Science. 2018. 1(3-4). 35. https://doi.org/10.26697/ijes.2018.3-4.24. (дата звернення: 20.09.2019)

Servicemen’s Motivation in the National Guard of Ukraine: Transformation after the “Revolution of Dignity” / I. Prykhodko et al. The Journal of Slavic Military Studies. 2019. 32 (3). Р. 347–366. https://doi.org/10.1080/13518046.2019.1645930 (дата звернення: 20.09.2019).

Оценка значимости факторов методом априорного ранжирования. URL : http://web.snauka.ru/issues/2014/ 04/33181 (дата обращеня: 20.09.2019).

Априорное ранжирование. URL : http://www.novsu.ru/npe/files/um/1128/umk/OUP_ATP/Glava_03/Glava_3_3.htm. (дата обращения: 20.09.2019).
Copyright (c) 2020 O. P. Kapluchenko, I. I. Prykhodko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР