DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/4/71/196967

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕОБХІДНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ВАЖЛИВОГО ДЕРЖАВНОГО ОБ՚ЄКТА В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

V. Gorodnov, Yu. Repilo, S. Lazebnyk

Анотація


Розроблено методику, яка дозволяє визначати чисельність особового складу для виконання завдань з охорони важливого державного об՚єкта в особливий період. Ця методика враховує основні умови виконання бойових завдань з охорони важливого державного об՚єкта в особливий період, а також час, необхідний для задоволення фізіологічних потреб організму військовослужбовця у процесі виконання вказаних завдань. Це може допомогти офіцерам управління військових частин з охорони важливих державних об’єктів приймати обґрунтовані рішення щодо визначення необхідної чисельності особового складу приданих сил від інших військових частин Національної гвардії України.


Ключові слова


визначення чисельності особового складу, охорона важливого державного об’єкта, особливий період, блокпост, взводний опорний пункт, дозор

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабков Ю. П., Попригін О. М. Методичні основи розрахунку чисельності структурних складових внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2002. № 1. С. 20–25.

Кривенко О. В. Методика розрахунку чисельності підрозділів та частин внутрішніх військ. Честь і закон. 2007. № 4. С. 21–25.

Городнов В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії: навч. посіб. Харків: НАНГУ, 2016. 256 с.

Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ для виконання планових завдань СБД / В. П. Городнов та ін. Честь і закон. 2006. № 4. С. 5–9.

Городнов В. П., Суконько С. М. Модель визначення розрахункових коефіцієнтів під час оцінювання необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони окремих об’єктів. Честь і закон. 2016. № 1. С. 67–72.

Городнов В. П., Суконько С. М., Овчаренко В. В. Модель визначення необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів. Честь і закон. 2017. № 2. С. 34–42.

Євсєєв В. О., Лисенко О. В. Підходи до розподілу обмежених ресурсів при організації охорони важливих державних об’єктів внутрішніми військами в особливий період. Системи озброєння і військова техніка. 2013. № 4 (36). С. 136–138.

Євсєєв В. О. Методика розподілу обмежених сил та засобів між важливими державними об’єктами при їх охороні в особливий період. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків: ХУПС, 2015. № 3 (44). С. 128–131.

Городнов В. П., Репіло Ю. Є. Модель визначення чисельності особового складу, необхідного для вирішення завдань військовою частиною Національної гвардії України з охорони важливого державного об’єкта в особливий період. Честь і закон. 2019. № 2. С. 4–9.

РГСпН Расчёт вероятностей – поиск. URL: http://srdo.5bb.ru/viewtopic. php?id=1832 (дата звернення: 09.12.2019).
Copyright (c) 2021 V. Gorodnov, Yu. Repilo, S. Lazebnyk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР