DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/4/71/196968

ВЗАЄМОДІЯ СИЛ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОХОРОНИ МІСЦЬ КОМПАКТНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, А ТАКОЖ ПРИ ЙОГО ЕВАКУАЦІЇ

T. Sutyushev

Анотація


Розглянуто основи взаємодії представників силових відомств у разі загрози функціонуванню дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав. Викладено питання взаємодії під час здійснення охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу, а також під час його евакуації. Запропоновано варіанти оформлення планових таблиць взаємодії.


Ключові слова


взаємодія силових структур, дипломатичні представництва, консульські установи, охорона, евакуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Сутюшев Т. А. Спосіб переходу від охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу до евакуації у разі реалізації загроз його безпеці. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків: ХНУПС, 2019. Вип. 2 (60). С. 159–164.

Сутюшев Т. А., Волков І. М. Побудова охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу у разі реалізації загроз його безпеці. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків: ХНУПС, 2019. Вип. 1 (11). С. 95–101.

Волков І. М., Сутюшев Т. А. Організація системи охорони об’єктів дипломатичного призначення в умовах виникнення загроз їх безпеці. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 2 (35). С. 163–170.

Про дипломатичні зносини: Віденська конвенція від 18 квіт. 1961 р. (ратифікована з обмовкою Указом Президії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р. Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.) URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048/conv (дата звернення: 16.01.2019).

Про консульські зносини: Віденська конвенція 1963 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 995_047/conv (дата звернення: 30.07.2019).

Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які належать до персоналу дипломатичних місій: Віденська конвенція 1973 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_389 (дата звернення: 05.08.2019).

Про Національну гвардію України: Закон України № 876-VII від 13.03.2014 р. Офіційний вісник України. 2014. № 24. С. 9.

Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.07.2014 р. № 713. Офіційний вісник України. 2014. № 65. С. 77.

Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.02.2016 р. № 74. Офіційний вісник України. 2016. № 22. С. 101.

Bureau of Diplomatic Security. URL: http://www.state.gov/m/ds (дата звернення: 05.08.2019).

22 U.S. Code § 4802 – Responsibility of Secretary of State URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/4802 (дата звернення: 05.08.2019).

Young W. Embassy Security: From the Outside In. Santa Monica: RAND Corporation, 2013. 6 p.
Copyright (c) 2020 T. Sutyushev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР