DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207145

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕВАКУАЦІЇ СПЕЦКОНТИНГЕНТУ ІЗ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ЩО ОПИНИЛИСЬ У ЗОНІ ЗАРАЖЕННЯ УНАСЛІДОК МАСШТАБНОЇ АВАРІЇ НА ОБʼЄКТІ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Kosiak, V. Batsamut

Анотація


Висвітлено проблемні аспекти евакуації спецконтингенту з установ виконання покарань. Наголошено, що у зв’язку з існуючим характером взаємного розташування об’єктів хімічної промисловості та установ виконання покарань на території України можливі ситуації, коли силам Національної гвардії України доведеться евакуйовувати спецконтингент одночасно з кількох установ, що потребуватиме розв’язання логістичних задач. Наведені найбільш проблемні регіони України та результати оперативних розрахунків щодо кількості установ та чисельності спецконтингенту, що прогнозовано потрапляють у зону хімічного зараження.


Ключові слова


спецконтингент, установа виконання покарань, хімічно небезпечні об’єкти, хімічно небезпечні речовини, евакуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 24. С. 9.

Про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році : національна доповідь. URL: http:// https://undicz.dsns.gov.ua/ua (дата звернення: 19.02.2020).

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік. URL: http://cn.dsns.gov.ua (дата звернення: 27.02.2020).

Про встановлення наповнення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів : наказ Державної Пенітенціарної служби України від 26.02.2015 p. № 121/ОД-15.

Повідомлення Міністерства юстиції України на запит Українських новин. URL: https://ukranews.com/ua/news/ 632175-v-ukrayinskyh-v-yaznytsyah-ta-sizo-shhe-57-tys-vilnyh-mists (дата звернення: 11.03.2020).

Основи цивільного захисту : навч. посіб. / В. О. Васійчук та ін. Моніторинг і прогнозування обстановки під час аварії на ХНО. Львів : НУ Львівська політехніка, 2010. С.175–220.

Настанова з бойової служби військових частин з конвоювання внутрішніх військ МВС України: наказ МВС України від 20.11.1999 р. № 907.

Каплун Є. О., Волков І. М. Проблемне питання службово-бойового застосування підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних під час виконання завдань у складі судової варти з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Честь і закон. 2017. № 4. С. 12–20.

Антонець В. В., Бабков Ю. П., Єрмошин М. О. Типова схема реагування сил ЄДС на аварії з викиданням сильнодіючих отруйних речовин, яка зумовлює оперативний рівень службово-бойових дій внутрішніх військ. Честь і закон. 2009. № 2. С. 20–25.

Владимиров В. А. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. Москва : Воениздат, 1989. С. 86–107.

Столяр Ю. В., Янов А. Г. Теоретичні основи реагування на надзвичайні ситуації : навч. посіб. Кам’янець–Подільський : Військово-інженерний інститут при Подільській державній аграрно-технічній академії, 2002. С. 106–115.
Copyright (c) 2020 O. Kosiak, V. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР