DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207146

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТРІЛУ З УРАХУВАННЯМ РОЗДУТТЯ КАНАЛУ СТВОЛА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ СИЛАМИ БЕЗПЕКИ

O. Kriukov, R. Melnikov

Анотація


Відзначено роль і місце експлуатаційного контролю параметрів озброєння у забезпеченні заданої ефективності виконання службово-бойових завдань силами безпеки. Показано обмежені можливості відомих методів і засобів діагностування технічного стану каналів стволів вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Запропоновано математичний опис роздуття каналу ствола та принципи його імплементування у рівняння внутрішньої балістики. Одержано вдосконалену математичну модель пострілу, в якій ураховано втрату енергії порохових газів за наявності роздуття каналу ствола. За результатами практичного моделювання отримано криві тиску порохових газів та швидкості руху снаряда для різних зразків вогнепальної зброї за наявності роздуття. Показано, що за характером кривих тиску і швидкості можна встановити місце розташування роздуття каналу ствола та ступінь прояву цього дефекту.


Ключові слова


службово-бойове завдання, канал ствола, роздуття, технічний стан, балістичний елемент пострілу, процес пострілу, моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Основы устройства и конструкция орудий и боеприпасов наземной артиллерии. URL: https://studfile.net/preview/5082433/page:40 (дата звернення: 04.05.2020).

Сучасна та модернізована зброя і техніка Збройних Сил України. URL: http://loippo.lviv.ua/files/2017/zbroiy_ZSU.pdf (дата звернення: 04.05.2020).

Крюков О. М., Александров О. А. Шляхи підвищення точності моделювання внутрішньобалістичних процесів. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2009. Вип. 1. C. 11–14.

Матеріали VI Міжнародної НПК МО ЦНДІ ОВТ ЗСУ 9-12.10.2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy /publikatsiyi/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-tezi-dopovidey.pdf (дата звернення: 04.05.2020).

Бурлов В. В. Баллистика ствольных систем. Москва, 2006. 464 c.

Беневольский С. В. Баллистика. Пенза, 2005. 510 c.

Carlucci D. E., Jacobson S. S. Ballistics: Theory and Design of Guns and Ammunition. CRC Press Taylor & Francis Group, 2008.

Stanovenie priebehu odporového tlaku proti pohybu strely v hlavni zbraňového systému. Univerzita Pardubice, 2011.

Крюков О. М., Мельніков Р. С., Музичук В. А. Метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НАНГУ, 2018. Вип. 2. C. 5–12.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет. Москва, 1962. 702 c.

Kriukov O. M., Melnikov R. S., Bilenko О. I., Zozulia A. V. Мodeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 5 (97).Р. 40–46. DOI: https://doi.org/10.15587/17294061.2019.155357.

Потапов А. А. Искусство снайпера. Москва : Фаир-Пресс, 2005. 404 с.

Прочность и живучесть стволов. URL: https://studref.com/656516/pravo/prochnost_zhivuchest_stvolov (дата звернення: 04.05.2020).

Горохов М. С. Внутренняя баллистика ствольных систем. Москва : Изд-во ЦНИИ, 1985. 160 c.

Основы устройства и эксплуатации стрелкового оружия и гранатомётов. URL: http://www.nastavleniya.ru/OO/oos.html (дата обращения: 04.05.2020).

Основы внутренней и внешней баллистики. Явление внутренней и внешней баллистики и механизм образования следов на преграде. URL: https://otzivserdce.ru/home-and-work/osnovy-vnutrennei-i-vneshnei-ballistiki-yavlenie-vnutrennei-i/ (дата обращения: 04.05.2020).

Орлов Б. В., Ларман Э. К., Маликов В. Г. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий. Москва : Машиностроение, 1976. 433 c.
Copyright (c) 2020 O. Kriukov, R. Melnikov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР