DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207148

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

O. Minko

Анотація


Розглянуто теоретико-методичні засади формування системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України. Надано короткі висновки стосовно аналізу закордонного і вітчизняного досвіду з організації цивільно-військового співробітництва. Підкреслено актуальність розвитку існуючої системи цивільно-військового співробітництва у Національній гвардії України. Обґрунтовано необхідність залучення сил і засобів цивільно-військового співробітництва у ході проведення спеціальних операцій (бойових дій) під час виконання службово-бойових завдань з врегулювання збройних конфліктів. Досліджено можливість позитивного впливу розгортання системи цивільно-військового співробітництва на ефективність виконання завдань за призначенням. Розкрито перспективи пошуку шляхів підвищення ефективності виконання завдань за призначенням формуваннями Національної гвардії України під час врегулювання збройного конфлікту шляхом оптимізації діяльності підрозділів цивільно-військового співробітництва.


Ключові слова


цивільно-військове співробітництво, Civil-Military Cooperation, Національна гвардія України, Збройні Сили України, збройний конфлікт, операція Об’єднаних сил, цивільне середовище, цивільно-військова взаємодія, координація дій

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільно-військове співробітництво за стандартами НАТО : навч. посіб. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 87 с.

Про затвердження Тимчасової настанови з цивільно-військового співробітництва у ході підготовки та застосування Збройних Сил України від 02.04.2019 р. № 131 : наказ Генерального штабу Збройних Сил України.

Методичний посібник для військ (сил) з питань цивільно-військового співробітництва. Київ : Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, 2019. 167 с.

Методичний посібник з організації цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО (Civil-Military Cooperation). Київ : ГУ НГУ, 2018. 72 с.

Цивільно-військове співробітництво Національної гвардії України. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Цивільно-військове_співробітництво Національної_гвардії_України (дата звернення: 27.11.2019).

Офіційний сайт Національної гвардії України URL: http://ngu.gov.ua/ua/news/cimic (дата звернення: 27.11.2019).

Офіційний сайт Цивільно-військове співробітництво Збройних Сил України. URL: https://cimic.com.ua (дата звернення: 20.11.2019).

Калагін Ю. А. Феномен цивільно-військового співробітництва Збройних сил України: концептуальні засади дослідження. Український соціологічний журнал. 2017. Вип. 1–2 (17-18). С. 64–68.

Школяренко В. В., Призиглей Ю. І., Яковенко А. В., Кремешний О. І. Удосконалення системи підготовки фахівців з цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2012. Вип. 1 (30). С. 46–51.

Минько О. В., Луговський І. С., Адамчук М. М. Пропозиції з розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України та проблемні питання її логістичного забезпечення. Честь і закон. 2019. № 1. С. 79–87.

Сальнікова О. Ф., Кушнір В. О., Прощин І. В. Цивільно-військове співробітництво як елемент системи стратегічних комунікацій. Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронний журнал. 2019. Вип. 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1459 (дата звернення: 27.11.2019).

Бєлай С. В., Минько О. В. Етичні аспекти розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. № 4. С. 55–63.

NATO Civil-Military Cooperation (CIMIC) Doctrine. AJP-9. Brussels, June 2003.
Copyright (c) 2020 O. Minko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР