DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207149

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

M. Yakovlev, V. Mazur, V. Gorelishev, E. Semenko

Анотація


Подано аналітичний огляд методів та показників ефективності автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем військового призначення, що можуть бути використані для оцінювання ефективності інформаційно-аналітичної системи Національної гвардії України. Наведено систематизацію типових підходів до оцінювання ефективності інформаційно-аналітичної системи Національної гвардії України, визначено їх сутність, основні переваги, недоліки та сферу застосування.


Ключові слова


аналіз, ефективність, властивості, показники, інформаційно-аналітичні системи, службово-бойові завдання, Національна гвардія України

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 17.04.2020).

Воєнна доктрина України Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015/ print1445342698582805 (дата звернення: 17.04.2020).

Золотова І. Г., Голобородько М. Ю., Поривай О. В. Стан та перспективи розвитку автоматизованих систем управління військами (зброєю) передових країн світу. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. Київ : ЦВСД НУОА, 2013. № 2 (48). С. 33–36.

Кривоножко Г. Є., Петров Д. В., Жовтун А. А., Пономаренко З. М. Сучасні тенденції розвитку автоматизованих систем управління спеціального призначення. Збірник наукових праць ВІТІ. 2017. № 2. С. 68–76.

Дружинін С. В., Климович О. К., Саєнко О. Г. Сучасний стан автоматизації управління військами в Збройних Силах України. Системи озброєння і військова техніка. Полтава : Вид-во Військ. ін-ту телекомунікацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України “КПІˮ, 2010. № 1 (21). С. 60–62.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними : монографія / В. І. Ткаченко та ін. Харків : ХВУ, 2004. 410 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління : монографія / В. І. Ткаченко та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. Харків : ХУПС, 2008. 545 с.

Застосування сучасних інформаційних технологій в роботі органів управління / І. Є. Вернер та ін. ; за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Київ : НАОУ, 2006. 368 с.

Вентцель Е. С. Теория вероятности. 4-е изд., стереотип. Москва : Высш. шк., 2001. 576 с.

Теоретические основы автоматизации процессов выработки решений в системах управления / В. Е. Ярушек и др. Харьков : ХВУ, 1993. 446 с.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) : монографія / В. П. Городнов та ін. Харків : ХВУ, 2004. 409 с.

Єрмошин М. О., Дробаха Г. А. Оцінка ефективності бойових дій зенітних ракетних військ : навч. посіб. Харків : ХВУ, 2004. 380 с.

Макаров И. М. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. Техническая имитация интеллекта. Москва : Наука, 1987. 144 с.

Палагин А. В., Крывый С. Л., Петренко Н. Г. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний : монография. Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. 323 с.

Кучеренко Ю. Ф. Методика загальної оцінки ефективності автоматизованої системи управління міжвидового угруповання військ. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 4 (13). С. 5–8.

Величко О. Ф., Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф. Принципи формування обрису Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України. Наука і оборона. 2013. № 2. С. 47–53.

Кучеренко Ю. Ф. Оцінка ефективності автоматизованих систем управління міжвидових угруповань військ. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 2 (11). С. 49–51.

Демидов Б. А., Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В. Методический подход к обоснованию и выбору показателей оценивания качества и эффективности применения по назначению АСУ силами и средствами ПВО в современных условиях борьбы с воздушным противником. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2014. Вип. 3 (40). С. 17–23.

Данішевський Г. В., Кондратюк А. Г., Ляшук В. М. Метод формалізації процесу управління військами. Збірник наукових праць ЖВІ. Житомир : ЖВІ, 2018. Вип. 15. С. 17–26.

Гордієнко В. М., Гузько О. М. Можливі шляхи оцінки ефективності автоматизованих систем військового призначення. Системи управління, навігації та зв’язку. Київ : ДП “Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління”, 2011. Вип. 4 (20). С. 122–125.
Copyright (c) 2020 M. Yakovlev, V. Mazur, V. Gorelishev, E. Semenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР