DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207151

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

O. Komisarov, S. Bielai, O. Cherkashyn

Анотація


Проведено дослідження щодо вивчення стану розробленості питання із захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні. Здійснено правовий аналіз реалізації Національною гвардією України завдань з припинення терористичної діяльності та контрдиверсійної боротьби. Обґрунтовано пропозиції з надання повноважень Національній гвардії України із захисту критичної інфраструктури України як у межах територіальної оборони, так і в мирний час щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури.


Ключові слова


критична інфраструктура, диверсія, службово-бойова діяльність, нормативно-правове забезпечення, Національна гвардія України

Повний текст:

PDF

Посилання


Про ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур та оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту № 2008/114/ЄС : Директива Ради 2008/114/ЄС від 08.12.2008 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-08 (дата звернення: 21.05.2020).

Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об՚єктів критичної інфраструктури держави : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 563. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-%D0%BF (дата звернення: 21.05.2020).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531.» (дата звернення: 21.05.2020).

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення: 21.05.2020).

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 21.05.2020).

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 21.05.2020).

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення: 21.05.2020).

Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 92. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-п (дата звернення: 21.05.2020).

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12/page (дата звернення: 21.05.2020).

Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України : Указ Президента України від 14.04.1999 р. № 379/99.URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/379/99 (дата звернення: 21.05.2020).

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення: 21.05.2020).

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page (дата звернення: 21.05.2020).

Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1934-XII : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 (дата звернення: 21.05.2020).

Про розвідувальні органи України : Закон України від 22.03.2001 р. № 2331-III : за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2331-14 (дата звернення: 21.05.2020).

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : Закон України від 08.03.1995 р. № 39/95-ВР: за станом на 10.11.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.05.2020).

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання : Закон України від 19.10.2000 р. № 2064-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14 (дата звернення: 21.05.2020).

Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.07.2014 р. № 625.

Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури : рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 р., затверджене Указом Президента України № 8/2017 від 16.01.2017 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0014525-16 (дата звернення: 21.05.2020).

Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури : розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 1009. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80 (дата звернення: 21.05.2020).

Про критичну інфраструктуру та її захист : проект Закону України, підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 20.07.2018 р. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f6481532-9ec0-4ca5-9832 (дата звернення: 21.05.2020).
Copyright (c) 2021 O. Komisarov, S. Bielai, O. Cherkashyn

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР