DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207152

МЕТОДИКА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

M. Medvid, P. Ivashchenko, Yu. Medvid, M. Zvierev

Анотація


Запропоновано застосовувати розроблену її авторами методику порівняльного аналізу вивчення досвіду державного управління, яка на відміну від існуючих методик дає можливість визначити схожі об’єкти державного управління для їх порівняння. Застосування такого підходу у формуванні (розвитку) механізмів державного управління підвищує ймовірність того, що у разі їх реалізації в Україні відбудуться позитивні зміни, оскільки у них опосередковано буде враховуватися наявність необхідних ресурсів. Методику порівняльного аналізу вивчення досвіду державного управління було розроблено на прикладі соціального захисту звільнених у запас військовослужбовців.


Ключові слова


державне управління, методика, порівняльний аналіз, кластерний аналіз, вивчення досвіду, соціальний захист військовослужбовців

Повний текст:

PDF

Посилання


Дацюк І. П. Механізми соціального захисту військовослужбовців у трансформаційному суспільстві : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Донецьк, 2010. 20 с.

Медвідь А. П. Механізми реалізації кадрової політики в системі Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2011. 22 с.

Капелюшний С. А. Державне регулювання системи професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05. Харків, 2020. 20 с.

Жидченко К. П. Порівняльний аналіз механізмів правового регулювання виплат, пов’язаних із ризиком для життя військовослужбовців у розвинутих країнах світу. Молодий вчений. 2016. № 6. С. 238–242.

Шкуропацький О. І. Світовий досвід адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. 2016. Вип. 22. С. 118–122.

Дацюк І. П. Порівняльний аналіз механізмів соціально-правового захисту військовослужбовців у розвинутих країнах світу. Державне будівництво. 2007. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_48 (дата звернення: 25.04.2020).

Цюкало Л. В. Соціальне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та його суть. Ефективна економіка. 2017. № 7. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5696 (дата звернення: 25.04.2020).

Бриндіков Ю. Л. Теорія та практика реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій в системі соціальних служб : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05. Хмельницький, 2018. 20 с.

2019 Social Progress Index. URL: https://www.socialprogress.org/ (дата звернення: 25.04.2020).

Медвідь М. М. Обґрунтування необхідності навчання фахівців за напрямом підготовки (спеціальністю) “Управління персоналом та економіка праціˮ в Академії Національної гвардії України. Честь і закон. 2014. № 2. С. 41–45.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів. Київ : АртЕк, 2001. 224 с.

Новосяд В. В. Особливості порівняльних досліджень у науці державного управління. Аспекти публічного управління. 2014. № 7. С. 25–36.

Красильщиков А. Л. Соціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців (проблеми та досвід їх вирішення в Україні та зарубіжних країнах). Демографія та соціальна економіка. 2005. C. 117–125.

Гусак О. Г. Світовий досвід вироблення державної політики щодо формування міжпрофесійної мобільності військовослужбовців. Державне будівництво. 2008. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_75 (дата звернення: 25.04.2020).

Жиленко Р. В. Соціальна адаптація військовослужбовців в сучасній науковій літературі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Вип. 2 (45). С. 61–69.

Буряк О. О., Гіневський М. І. Соціальна адаптація армії України до нових умов існування. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Харків : ХУПС, 2014. Вип. 4. С. 160–166.

Кондратенко О. О. Міжнародний досвід щодо забезпечення державою соціальної захищеності ветеранів війни. Держава та регіони. 2018. № 1 (61). С. 102–106.

Назаренко О. Л. Правове регулювання соціальної адаптації військовослужбовців після звільнення. Молодий вчений. 2018. № 9 (61). С. 428–432.

Шкуропацький О. І. Світовий досвід адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. 2016. Вип. 22. С. 118–122.

Горбенко С. В., Хома В. В., Шпанчук Г. В. Досвід адаптації військовослужбовців до цивільного життя в США. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2014. Вип. 2. С. 42–44.

The largest armies in the world based on active military personnel in 2020 URL: https://www.statista.com/statistics/264443/the-worlds-largest-armies-based-on-active-force-level/ (дата звернення: 25.04.2020).

Countries in the world by population (2020) URL: https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ (дата звернення: 25.04.2020).

Medvid M., Zvieriev M. Initiatives on social protection of anti-terrorist operation participants and the experience Exchange on conducting military operations. Perspectives. 2018. № 1. Р. 42–50.

Медвідь М. М., Звєрєв М. В. Забезпечення військ (сил) людськими ресурсами шляхом створення та розвитку соціальної інституції військових інструкторів як елемента механізму державного управління. Актуальні проблеми державного управління. 2019. Вип. № 1 (55). С. 48–55.
Copyright (c) 2021 M. Medvid, P. Ivashchenko, Yu. Medvid, M. Zvierev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР