DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207154

ОБҐРУНТУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ У ДОСЛІДЖЕННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

D. Kornienko

Анотація


Досліджено питання обґрунтування ситуаційного підходу у дослідженні адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України. Розкрито сутність ситуаційного менеджменту. Вивчено існуючі підходи до застосування ситуаційного методу у дослідженні правової науки. Визначено методологічні засади ситуаційного підходу у дослідженні адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України.


Ключові слова


адміністративно-правове забезпечення, сили охорони правопорядку, службово-бойова діяльність, ситуаційний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Маршев В. И. История управленческой мысли : учебник. Москва : Инфра-М, 2005. 731 с.

Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доповн. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 388 с.

Стовба А. В. Правовая ситуация как исток бытия права : монография. Харьков : ФОП Лисяк Л. С., 2006. 176 с.

Мальцев Г. В. Социальные основания права. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. 800 с.

Алексеев С. С. Теория права. Москва : БЕК, 1995. 320 с.

Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ : учебник. Москва : Проспект, 2017. 400 с.

Исаков В. Б. Правовая аналитика : учеб. пособие. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 384 с.

Панченко В. Ю. Правовое взаимодействие как вид социальной коммуникации: теоретико-правовое исследование : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2016. 480 с.

Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности : учеб. пособие. Калининград : Калинингр. ун-т, 1999. 74 с.

Чистоклетов Л. Г. Адміністративно-правове забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Львів, 2016. 432 с.

Бєлай С. В., Островський С. О. Юридичні засади поняття “взаємодія Національної гвардії України з правоохоронними органами та військовими формуваннями Україниˮ. Честь і закон. 2019. № 3. С. 85–90.

Бєлай С. В., Годлевський С. О., Тупіков А. А. Роль та місце Національної гвардії України у системі забезпечення державної безпеки: урахування зарубіжного досвіду. Честь і закон. 2017. № 2. С. 22–29.
Copyright (c) 2020 D. Kornienko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР