DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/2/73/207156

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

O. Alboschiy, S. Pavlenko, Yа. Pavlov, S. Pisarevsky

Анотація


Досліджено методичні аспекти забезпечення надійності зберігання матеріальних засобів на складах військових частин шляхом запровадження ризик-орієнтованого управління безпекою на прикладі пожежних ризиків. Розроблено базові основи механізму управління ризиками об’єктів зберігання запасів матеріальних засобів для військових потреб.


Ключові слова


забезпечення, склад, надійність зберігання матеріальних засобів, пожежні ризики, ризик-орієнтоване управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov Y., Kalchenko Y., Liashevska O. Determination of dynamic characteristics of heat fire detectors. Eureka: physics and engineering. 2019. № 3. С. 50–59. DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00898.

ISO 31000:2009 Международный Стандарт. Риск Менеджмент. Принципы и руководства. URL: http://www.amu.kz/fotos-news/vstrecha_rectora_so_stud_31_oct/ISO%2031000-2009.pdf (дата звернення: 21.04.2020).

Kravtsiv S., Sobol O. Development of model F integral fire riskmanagement by correlation-registration analysis. Economics, entrepreneurship, management. 2018. Vol. 5. № 1. Р. 81–86. https://doi.org/10.23939/eem2018.01.081 (дата звернення: 21.04.2020).

Адаменко М. І., Березуцький В. В. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навч. посіб. для студ. за напрямком підготовки 6.170202 “Цивільна безпекаˮ. Харків : ФОП Панов А.М., 2016. 385 с.

Альбощій О. В., Каплун С. О., Павленко С. О. Управління ризиками логістичного забезпечення як напрямок удосконалення системи логістики. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 63–68. DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2019/2/69/177922.

Аналіз масиву карток обліку пожеж (pog_stat) за 12 місяців 2017 року. ВДіСП УкрНДІЦЗ. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/files/ Статистика/2017/AD_12_ 2017.pdf (дата звернення: 21.04.2020).

Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2018 року. УкрНДІЦЗ 2019. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2018/AD_12_2018.pdf (дата звернення: 21.04.2020).

Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні: статистика за 12 місяців 2019 року. УкрНДІЦЗ 2019. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/files/2020/1/27/Analitychna%20dovidka%20pro%20pojeji_12.2019.pdf (дата звернення: 21.04.2020).

ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об՚єктів будівництва. Загальні вимоги. Офіційне видання. Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. 35 с.

ДСТУ Б В. 1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. URL:http://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_.b_v_1 _1 _36/5 -1 -0-1759 (дата звернення: 21.04.2020).

Ключка Ю. П., Михайлюк О. П. Оцінка результатів надзвичайної ситуації з врахуванням ризик-орієнтованого підходу. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2016. Вип. 24. С. 72–76.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 89.

Аналіз шляхів поліпшення складської логістики воєнного відомства / А. А. Рибидайло та ін. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського. 2016. № 1. С. 63–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2016_1_12 (дата звернення: 21.04.2020).

Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2013–2016 роки: Статистичний збірник аналітичних матеріалів / за заг. ред. В. С. Кропивницького. Київ : УкрНДІЦЗ, 2018. 100 с.

Товма Л. Ф., Трунін О. В. Вдосконалення функціонування складського господарства продовольчої служби військової частини. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2014. № 1(38). С. 41–44.

Цапко Ю. В., Баланюк В. М. Підвищення рівня безпеки експлуатації об’єктів зберігання боєприпасів. Пожежна безпека. Львів : ЛДУ БЖД, 2012. № 20. С. 54–59.
Copyright (c) 2020 O. Alboschiy, S. Pavlenko, Yа. Pavlov, S. Pisarevsky

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР