DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/3/74/215677

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЖИВУЧОСТІ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Ivаnchеnkо, A. Kovtun, S. Kudimov

Анотація


Розглянуто поняття живучості як складової боєздатності військової техніки. Сформульовано сутність і зміст категорії “живучістьˮ автобронетанкової техніки як складного поняття, до якого відносять надійність, міцність, стійкість, прихованість, динамічність і відновлюваність. Визначено головні атрибути живучості та її основні властивості. Запропоновано оцінювати живучість автобронетанкової техніки комплексним показником – узагальненим коефіцієнтом живучості автобронетанкової техніки. Отримано залежність, яка дозволяє оцінити рівень живучості техніки військової частини як складової боєздатності машин та визначено сутність і зміст категорії “живучість автобронетанкової технікиˮ.


Ключові слова


озброєння та військова техніка, живучість, боєздатність, міцність, стійкість, прихованість, динамічність, відновлюваність, бойові властивості

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков Е. Б., Дворкин В. З., Прокудин А. И. Технические основы эффективности ракетных систем. Москва : Машиностроение, 1989. 256 с.

Харченко В. С., Батуков А. П., Лисенко І. В. Теорія надійності та живучості елементів і систем літальних комплексів. Харків : ХВУ, 1997. 403 с.

Бабич В. В. О живучести как категории военного искусства. Военная мысль. 1993. № 5. С. 41–44.

Теория и конструкция танка / под общ. ред. П. П. Исакова. Москва : Машиностроение, 1982. Т. 1. 287 с.

Военный энциклопедический словарь. Москва : ВИ, 1986. 861 с.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. [Чинний від 1994-12-28]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 1994. 36 с.

Ахметов Р. Р. Основы материально-технического обеспечения войск : учеб. пособие. Омск : СибАДИ, 2011. 152 с.

Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей. Москва : Наука, 1973. 368 с.
Copyright (c) 2020 O. Ivаnchеnkо, A. Kovtun, S. Kudimov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР