DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220546

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЙ АВІАЦІЙНИХ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

V. Dyptan, O. Tykhonenko, S. Pavlenko

Анотація


Подано методику оцінювання ефективності матеріального забезпечення дій авіаційних частин (підрозділів) Збройних Сил України, яка дає змогу визначити можливості підрозділів тилового забезпечення щодо якісного і своєчасного забезпечення матеріальними засобами з урахуванням їх штатної чисельності та динаміки ведення бойових дій.


Ключові слова


матеріальні засоби, тилове забезпечення, матеріальне забезпечення, підрозділи тилового забезпечення, авіаційні частини (підрозділи), канал підвезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Артеменко А. М., Астахов О. О., Коваль В. В., Жарик О. М. Погляди щодо подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних операціях. URL: file:///C:/Users/Сергей/Downloads/Nitps_2015_2_3.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

Павленко С. О. Модель оцінювання впливу фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби військової частини Національної гвардії України щодо виконання завдань за призначенням у мирний час. Честь і закон. Харків : НАНГУ, 2017. № 1(60). С. 85–98.

Шевченко Р. І. Методика оцінки забезпечення матеріальними засобами армійського корпусу в оборонній операції. Труди університету: зб. наук. пр. Київ : НУОУ, 2013. № 2 (116). С. 111–120.

Гриневич А. А. Методика визначення раціонального складу автомобільних підрозділів підвезення матеріально-технічних засобів частин (підрозділів) матеріального забезпечення армійського корпусу. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2010. № 4 (54). С. 322–329.

Городнов В. П., Полторак С. Т., Цыс А. И. Модели и показатели оценки и прогноза возможностей соединений, частей и подразделений внутренних войск по выполнению задач по предназначению в условиях мирного времени. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2012. № 1 (30). С. 211–215.

Городнов В. П., Павленко С. О., Овчаренко В. В. Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення виконання службово-бойових завдань від рівня поточного обмеженого фінансування з’єднань Національної гвардії України в мирний час. Честь і закон. 2016. № 2. С. 41–44.

Городнов В. П. Теоретические основы моделирования макроэкономических и других процессов и систем : монография. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2008. 483 с.

Городнов В. П., Павленко С. О., Овчаренко В. В. Показник та критерій оцінки впливу рівня фінансового забезпечення на можливості з’єднань Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : НАДПСУ, 2016. Вип. 1. С. 52–65.
Copyright (c) 2021 V. Dyptan, O. Tykhonenko, S. Pavlenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР